Ochrana dat

Všeobecné informace o zpracování údajů společností Holiday Home AG

V rámci nabídky Holiday Home a používání webových stránek provozovaných Holiday Home, zejména webových stránek www.holidayhome.net (včetně všech webových stránek provozovaných Holiday Home v jednotlivých zemích a mutacích) nejsou shromažďovány žádné osobní údaje, pokud nám je sami nepředáte prostřednictvním e-mailu či kontaktního formuláře, nebo poskytnutím údajů při registraci uživatelského účtu nebo při objednávce newsletteru .

V těchto případech budou Vámi poskytnuté osobní údaje (např. e-mailová adresa, jméno) použity pouze k účelu, který Holiday Home nabízí, a který si vyžádáte (např. kontakt, newsletter, uzavření smlouvy).

Holiday Home nebude předávat Vámi poskytnuté osobní údaje třetím stranám, nepředá je mimo Švýcarsko a bude je zpracovávat pouze v souladu s platnými švýcarskými předpisy o ochraně údajů, pokud k takovému předání nedáte výslovný souhlas. Výslovně souhlasíte s předáním na smluvní partnery, za účelem uzavření smlouvy. Použití Vámi poskytnutých osobních údajů pro reklamní nebo marketingové účely je možné pouze s Vaším výslovným souhlasem.

Uchovávání údajů zákazníků

Údaje zákazníků jsou uchovávány po dobu, kdy má zákazník uživatelský účet, nebo si objednal newsletter. Údaje zákazníka jsou vymazány, pokud zákazník uživatelský účet zruší nebo se odhlásí z odběru newsletteru. Neaktivní uživatelské účty, tedy uživatelské účty, u kterých uplynuly 3 roky od posledního přihlášení zákazníka, budou po uplynutí této doby, včetně dat zákazníka, smazány.

Bezpečnost dat

Vaše osobní údaje chráníme vhodnými technickými a organizačními bezpečnostními opatřeními a ukládáme je výhradně na zabezpečené servery. Webové stránky jsou zabezpečeny proti ztrátě, zničení a manipulaci, jakož i proti přístupu, úpravě nebo šíření neoprávněnými osobami pomocí nejmodernějších opatření. Zvláště citlivá data (např. přístupové údaje k profilovému účtu) jsou při přenosu přes internet šifrována (SSL).

Holiday Home však nepřebírá odpovědnost za bezpečnost Vašeho hesla. Je Vaší odpovědností, poskytnout bezpečné heslo pro Váš uživatelský účet, udržovat jej v bezpečí a v pravidelných intervalech jej měnit.

Uživatelský účet

Pokud si u Holiday Home založíte uživatelský účet, budou Vámi zadaná data společností Holiday Home uložena a zpracována . Holiday Home používá tyto údaje pouze k tomu, aby Vám mohla poskytnout funkce na webu a zlepšila Váš uživatelský komfort a nabídku na webu. Máte například možnost ukládat a sledovat nabídky. Za tímto účelem se ukládají údaje o Vašem vyhledávání. Ukládají se hledané výrazy, nabídky a technické informace o Vašem koncovém zařízení a prohlížeči. Údaje jsou zpracovávány pouze pro popsané funkce a pro statistické účely. Nebudou předány třetím stranám. Pokud jste udělili svůj výslovný souhlas, budeme Vás informovat o nových nabídkách, které by Vás mohly zajímat. Váš uživatelský účet můžete kdykoli smazat. Přitom budou smazána i všechna data. To nezahrnuje údaje, které musíme uchovávat z důvodu právních předpisů a údaje, které patří k rezervacím.

Facebook Connect

Holiday Home Vám také nabízí možnost přihlášení pomocí Vašeho stávajícího účtu na Facebooku (Facebook Connect). Pokud této možnosti využijete, Facebook nám poskytne pouze informace, které jste výslovně povolili. Přístup k dalšímu obsahu Vašeho profilu není díky použití Facebook Connect možný. S předanými údaji bude buď založen nový uživatelský účet u Holiday Home, nebo je propojen se stávajícím uživatelským účtem. Propojení Vašeho facebookového účtu můžete kdykoli odstranit. Při použití Facebook Connect je navázáno přímé spojení se servery Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook zjistí, že jste použili Vaše přihlašovací údaje u Holiday Home.

Newsletter

Holiday Home nabízí pravidelný newsletter zasílaný e-mailem za účelem informování o vlastních nabídkách nebo nabídkách třetích stran. Pro tyto účely potřebuje Holiday Home platnou e-mailovou adresu a Váš souhlas se zasíláním newsletteru. Budou shromažďovány pouze údaje požadované a poskytnuté v průběhu registrace. Pokud si již nepřejete dostávat newsletter, můžete se kdykoli odhlásit pomocí odkazu uvedeného na konci příslušného newsletteru. Kromě toho můžete vznést námitku proti použití Vaší e-mailové adresy zasláním e-mailu na níže uvedenou adresu. Vaše e-mailová adresa nebude předána třetím stranám.

Newsletter - měření úspěšnosti

Newsletter obsahuje tzv. „pixel“, tedy soubor o velikosti jednoho pixelu, který je při otevření newsletteru načten z našeho serveru nebo, pokud využíváme poskytovatele zásilkových služeb, z jeho serveru. V rámci tohoto vyhledávání se nejprve shromažďují technické informace, jako jsou informace o prohlížeči a Vašem systému, stejně jako Vaše IP adresa a čas načtení.

Tyto informace slouží k technickému zdokonalování služeb na základě technických údajů nebo cílových skupin a jejich chování při čtení na základě jejich vyhledávaných míst (které lze určit pomocí IP adresy) nebo přístupových časů. Součástí statistických zjišťování jsou také informace, zda jsou newslettery otevřeny, kdy jsou otevřeny a na které odkazy bylo kliknuto. Z technických důvodů mohou být tyto informace přiřazeny jednotlivým příjemcům newsletteru. Naším cílem však není, ani v případě použití poskytovatele zásilkových služeb, sledovat jednotlivé uživatele. Hodnocení nám mnohem více slouží k rozpoznání čtenářských návyků našich uživatelů a k tomu, abychom jim přizpůsobili náš obsah nebo zasílali jiný obsah podle zájmů našich uživatelů.

Nabídky třetích stran

Pokud opustíte přímou nabídku Holiday Home kliknutím na nabídku jiného poskytovatele rekreačních domů a budete přesměrováni na webovou stránku nebo rezervační masku třetí strany, nemá Holiday Home žádný vliv na dodržování předpisů o ochraně údajů ze strany tohoto poskytovatele. Holiday Home však neposkytne žádné osobní údaje, které zadáte, poptáváte, shromažďujete, ukládáte nebo se o nich dozvíte na webových stránkách třetí strany, např. v rámci požadavku na rezervaci.

Dále lze do online nabídky Holiday Home integrovat obsah od třetích stran, jako jsou videa z YouTube, mapy z Google Maps, RSS kanály nebo grafika atd. z jiných webových stránek. To vždy předpokládá, že poskytovatelům tohoto obsahu (dále jen „třetí poskytovatelé“) je známa IP adresa uživatele. Bez IP adresy není možné obsah odesílat do prohlížeče příslušného uživatele a odpovídajícím způsobem jej zobrazovat. Holiday Home se snaží používat pouze obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají k doručování obsahu IP adresu. Holiday Home však nemá žádný vliv na to, zda poskytovatel třetí strany ukládá IP adresu, například pro statistické účely. Pokud nám to bude známo, budeme o tom uživatele informovat.

Cookies

Při využívání nabídky Holiday Home se do Vašeho počítače ukládají takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy buď dočasně v operační paměti („session cookie“) nebo trvale na pevném disku („permanent cookie“). Umožňují rozpoznat uživatele webu, použitý prohlížeč, přístupové zařízení (např. PC, tablet, smartphone) apod. a slouží k tomu, aby byl web pro uživatele uživatelsky přívětivý, např. přizpůsobením zobrazení přístupovému zařízení popř. na základě předchozí návštěvy webu, v souvislosti s předchozím využitím, za účelem navrhování obsahu nebo zobrazení obsahu souvisejícího s uživatelem.

Webová analýza

Holiday Home provádí analýzu různých parametrů souvisejících s používáním webu za účelem optimalizace webu a jeho nabídky. To se provádí pomocí programů (nástrojů) pojmenovaných a popsaných níže.

Google Tag Manager

Tato služba umožňuje správu tagů webových stránek prostřednictvím rozhraní. Manažer nástrojů Google implementuje pouze tagy. To znamená: nepoužívají se žádné soubory cookie a nezaznamenávají se žádné osobní údaje. Manažer nástrojů Google spouští další tagy, které zase mohou shromažďovat data. Manažer Google tagů však k těmto údajům nemá přístup. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstane v platnosti pro všechny sledovací tagy, pokud jsou implementovány pomocí manažera Google tagů.

Další informace o Google Tag Manager naleznete na adrese:

Google Analytics a Google Analytics Remarketing

Tyto služby webové analýzy poskytuje Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics a Google Analytics Remarketing také používají soubory cookie, které jsou uloženy ve Vašem počítači za účelem analýzy používání webové stránky.

Informace generované souborem cookie o používání webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Vzhledem k tomu, že Holiday Home aktivovala anonymizaci IP adresy, bude vaše IP adresa společností Google předem zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a teprve tam bude zkrácena.

Z pověření Holiday Home použije Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb Holiday Home souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa přenášená Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics a Google Analytics Remarketingu nebude sloučena s jinými daty Google.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; Holiday Home by však rád upozornil, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce webových stránek v plném rozsahu. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s Vaším používáním webové stránky (včetně Vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů, například pomocí plug-in modulu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem - stáhnout a nainstalovat na: Google Analytics Help

Při používání nabídky Holiday Home na mobilních zařízeních klikněte na odkaz Deaktivovat Google Analytics, abyste zabránili tomu, aby se na této webové stránce v budoucnu zaznamenávaly služby Google Analytics a Google Analytics Remarketing.

Google AdWords

Ke sledování konverzací se používá služba Google AdWords, aby bylo možné změřit účinnost jednotlivých reklam, nabídek a funkcí. Cookie se za tímto účelem nastaví, jakmile kliknete na reklamu. Tento soubor cookie se nepoužívá pro osobní identifikaci, ale měl by umožňovat určit, zda se na stránku s konkrétní nabídkou vracíte během 30 denní platnosti cookie. Ukládání konverzačních Google cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče.

Dvojklik

Ve spojení s Google AdWords se používá také analytická služba DoubleClick. Pokud vyvoláte webovou stránku a zobrazíte nebo kliknete na reklamu umístěnou prostřednictvím webových stránek reklamní sítě Google, může se do Vašeho prohlížeče uložit soubor cookie DoubleClick. Identifikátor souboru cookie DoubleClick přiřazený Vašemu prohlížeči je stejný, jaký se používá při návštěvě webových stránek, které používají reklamní programy DoubleClick. Pokud Váš prohlížeč již soubor cookie DoubleClick má , neměl by se ukládat žádný další soubor cookie DoubleClick

Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování a zpracování údajů generovaných soubory cookie a souvisejících s Vaším používáním webových stránek tak, že na adrese Google Ads Settings pod položkou DoubleClick - deaktivační rozšíření stáhnete a nainstalujte dostupný plug-in modul prohlížeče.

Bing Ads

Technologie Bing Ads shromažďuje a ukládá data, ze kterých se pomocí pseudonymů vytvářejí profily použití. Toto je služba poskytovaná společností Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA. Tato služba umožňuje sledovat aktivity uživatelů na našem webu, pokud se na náš web dostali prostřednictvím reklam z Bing Ads. Pokud se přes takovou reklamu dostanete na naše webové stránky, bude na Váš počítač umístěn soubor cookie. Na našem webu je integrována tag Bing UET. Jedná se o kód, který ve spojení s cookie ukládá některé neosobní údaje o používání webu. To zahrnuje mimo jiné dobu, kterou strávenou na webu, navštívené oblasti webu, a které reklamy byly použity pro přístup na web. Nejsou zaznamenány žádné informace o Vaší identitě.

Shromážděné informace se přenášejí na servery společnosti Microsoft v USA a tam se ukládají po dobu maximálně 180 dnů. Shromažďování a zpracování údajů generovaných souborem cookie souvisejících s Vaším používáním webových stránek můžete zabránit deaktivací nastavení souborů cookie. To může za určitých okolností omezit funkčnost webové stránky. Kromě toho může být společnost Microsoft schopna sledovat Vaše chování při používání na několika Vašich elektronických zařízeních prostřednictvím takzvaného Cross-Device-Tracking a je tak schopna zobrazovat personalizovanou reklamu na webech a aplikacích společnosti Microsoft nebo v nich. Toto počínání můžete deaktivovat na Microsoft Ad settings.

Další informace o analytických službách Bing najdete na webu Bing Ads Microsoft Advertising FAQ. Další informace o ochraně dat ve společnosti Microsoft a Bing naleznete v ustanoveních společnosti Microsoft o ochraně dat Microsoft Privacy Statement

Facebook Custom Audience

Na našem webu jsou integrovány remarketingové tags ze sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Když navštívíte naše webové stránky, remarketingové tags vytvoří přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook obdrží informaci, že jste s Vaší IP adresou navštívili naše stránky. To umožňuje Facebooku přiřadit Vaši návštěvu našich webových stránek k Vašemu uživatelskému účtu. Takto získané informace můžeme použít k zobrazování reklam na Facebooku. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je Facebook používá. Více informací o tomto najdete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku Facebook Privacy Center Pokud nechcete, aby se data shromažďovala prostřednictvím Custom Audiences, můžete si Custom Audiences zde deaktivovat Facebook Custom Audiences

Social-plug-ins

Holiday Home poskytuje různé Social- plug-in. Jakmile kliknete na jedno z tlačítek, je potenciálně navázáno přímé připojení k serveru příslušného poskytovatele třetí strany.

Facebook

Jakmile přistoupíte k obsahu pomocí Facebook plug-in, existuje možnost navázání přímého připojení k serverům Facebooku, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Obsah plug-ins je pak přenášen přímo z Facebooku do Vašeho koncového zařízení, které jej integruje do softwaru. Holiday Home neposkytuje žádnou záruku za shromažďování dat Facebookem pomocí plug-in a žádá Vás, abyste si potřebné informace našli v podkladech o ochraně dat Facebooku: Facebook Privacy Center. Před použitím naší webové stránky se, prosím, odhlaste z Facebooku, pokud nechcete, aby o Vás Facebook shromažďoval údaje prostřednictvím našich webových stránek a propojoval je s Vašimi členskými údaji uloženými na Facebooku.

Návštěvníkům našich webových stránek a internetových nabídek také nabízíme službu Facebooku „Facebook Connect“, která – stejně jako moduly plug-ins – podléhá ustanovením Facebooku o používání a ochraně údajů. Pokud se u nás zaregistrujete pod svým účtem na Facebooku, povolíte, aby k nám byly přeneseny údaje z Vašeho profilu na Facebooku a Vaše veřejná data z Vašeho profilu na Facebooku a naopak, údaje mohou být přeneseny také od nás na Váš profil na Facebooku. Vaše údaje, které nám byly předány, uložíme a zpracujeme za účelem registrace.

Twitter

Holiday Home Vám také nabízí možnost distribuovat obsah, který jste našli na webových stránkách, například určité nabídky, prostřednictvím Twitteru. Jakmile použijete funkci Twitter, když jste k Twitteru přihlášeni , vytvoří se přímé spojení se servery Twitteru. Holiday Home neposkytuje žádnou záruku za shromažďování dat Twitterem pomocí modulu plug-in a žádá Vás, abyste si požadované informace nalezli v informacích o ochraně údajů: Twitter Privacy Policy

Instagram

Na webových stránkách Holiday Home je integrován plug-in sociální sítě Instagram. Tento modul plug-in lze rozpoznat podle tlačítka „Instagram“. Pokud uživatel stiskne tlačítko „Instagram“ na webu Holiday Home, zatímco je přihlášen ke svému účtu na Instagramu, může být obsah webových stránek Holiday Home propojen s profilem resp. účtem uživatele na Instagramu. To umožňuje Instagramu přiřadit návštěvu webu Holiday Home k uživatelskému účtu příslušného uživatele.

Holiday Home výslovně poukazuje na to, že Holiday Home jako poskytovatel svých vlastních webových stránek nezná obsah přenášených dat ani jejich použití Instagramem. O účelu, rozsahu a využití shromažďování údajů Instagramem se uživatel může dozvědět na Instagram Privacy Center

Pokud je uživatel členem Instagramu nebo se do Instagramu přihlásil a nechce, aby Instagram shromažďoval údaje o uživateli při přístupu na web Holiday Home a propojoval je s členskými údaji uživatele uloženými na Instagramu, musí se uživatel před návštěvou webových stránek Holiday Home na Instagramu odhlásit.

Informace a práva zákazníků

Máte kdykoli právo na informace o osobních údajích, které jsou o Vás uloženy, a právo na opravu nesprávných údajů, jakož i na jejich blokování, výmaz a přenositelnost. Pro realizaci Vaší objednávky na zprostředkování zákazníků a prázdninového ubytování může být nutné předat veškeré údaje smluvním partnerům, kteří vstupují do všech práv a povinností dle výše uvedených podmínek a podrobují se jim.

Kdykoli máte právo, s účinností do budoucna, zcela nebo zčásti odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů společností Holiday Home.

Námitku, Vaše právo na informace a uplatnění Vašich dalších zákaznických práv je třeba adresovat:

datenschutz@holiday-home.org

nebo písemně na adresu:

Holiday Home AG, Hinterbergstrasse 56, CH-6312 Steinhausen, Schweiz

V případě obecných dotazů nebo návrhů týkajících se ochrany údajů u Holiday Home, žádostí o informace, opravy a výmazu využijte také uvedené možnosti kontaktu.

Holiday Home AG | Stand: 2022

Naši cestovní konzultanti jsou tu pro Vás osobně k dispozici

Poradce

Martina Zamba Tropková

Telefonicky:

+420228888400

Prostřednictvím kontaktního e -mailu:

service@holiday-home.org

Pracovní doba:

Pondělí - Pátek
8:00 - 20:00 hod.
Sobota
9:00 - 18:00 hod.
rekreační dům dovolená s holidayhome.net

Spojujeme hosty a hostitele. Osobně. Férově. Úspěšně.

Stáhněte si aplikaci holidayhome.net a spravujte všechny své destinace na první pohled.

GP
GP
© 2024 holidayhome.net