tipy a pokyny & VZP Holiday Home AG

Všeobecné tipy a pokyny Holiday Home AG

Vybavení

Prázdninové domy a byty byly postaveny a zařízeny dle osobního vkusu majitelů. Některé jsou zařízeny jednoduše a účelně. Může se stát, že v některých objektech je mnohem méně nábytku, než jsme zvyklí z domova. I když je v objektu televizor, nelze bezpodmínečně vycházet z toho, že je možný příjem také českých programů. V případě vybavení bojlerem je sprchování teplou vodou závislé na možnostech tohoto zařízení.

Popisy objektů

Popisy byly vypracovány s velkou pečlivostí. Zakládají se na údajích poskytnutých majiteli domů a odpovídají stavu informací v době sestavování popisu. Při překladech může dojít k jazykovým úpravám, které se předmětu popisu velmi přibližují (např. popisy venkovních krbů). Mnoho majitelů domů modernizuje resp. mění svůj dům nebo pozemek. Tím mohou vznikat změny. Pokud jsou změny relevantní, je majitel povinný informovat nájemce. Zejména v apartmánových a rekreačních komplexech, kde je nabízeno více stejných ubytovacích jednotek, se používají tzv. ukázkové fotografie. Tyto fotografie ukazují příklady ubytování, která jsou zařízena různým nábytkem, barvami stěn, obklady, podlahami, závěsy, dekorativními prvky atd., ale všechny mají vybavení uvedené v popisu.

Lůžka a úložné prostory

Lůžka odpovídají předpisům dané země. U přistýlek se zpravidla jedná o rozkládací postele, roztahovací pohovky nebo křesla nebo menší lehátka. Úložné prostory v prázdninových objektech nejsou příliš velké. Nelze vycházet z toho, že pro každou osobu je k dispozici jedna skříň. Pokud to není v popisu nebo v doplňkových službách uvedeno jinak, doporučuje se přivézt si ložní prádlo, ručníky, osušky a utěrky na nádobí.

Pozemky

Mnohé pozemky jsou přírodní pozemky. Je třeba dát na to, že na nich mohou být stromy a keře, a že ne vše musí být k Vaší resp. společné dispozici. Může se také stát, že výhled uvedený v popisu je znemožněn stromy, křovím nebo ploty. Zahradní nábytek nemusí počtem vždy odpovídat maximálnímu počtu obsazení objektu. Zpravidla je k dispozici minimálně 1 stůl a 2 židle. Vzhledem k ryze přírodnímu charakteru některých pozemků se může v objektu vyskytovat hmyz (např. komáři, mouchy, pavouci, mravenci, brouci). Pavučiny mohou někdy vzniknout i přes noc. Ne vždy je možné zabránit vstupu volně pobíhajících koček a psů na pozemek. Pronajímatel neručí za vozidla zaparkovaná na pozemku.

Domácí zvířata

Informace, zda je možné si vzít domácí zvíře s sebou, je uvedena v aktuálním popisu objektu. Při rezervaci pobytu je nutno oznámit druh a velikost zvířete, a to i v případě, že jsou domácí zvířata v objektu povolena. Povolení v zásadě platí pouze pro jednoho (1) psa, pokud není v popisu objektu resp. v rezervačním formuláři uvedeno jinak. Vždy, podle tranzitní a cílové země, byste si měli před cestou obstarat a při přejezdu hranic předložit odpovídající dokumenty, osvědčení nebo zdravotní průkazy pro zvířata. Poraďte se eventuálně o potřebných potvrzeních s Vaším veterinářem. Není-li pobyt se zvířetem povolen, pak to nemusí znamenat, že se v prázdninovém objektu zvířata nevyskytují. Většinou však není dovoleno brát domácí zvířata např. do jídelen nebo na koupaliště. Je obvyklé, že pronajímatel účtuje na místě za pobyt domácího zvířete určitý poplatek, za zvíře a den.

Vzdálenosti a otevírací doby

Údaje o vzdálenostech a otevíracích dobách bývají zpravidla odhadnuty pronajímateli. Vzdálenosti odpovídají mnohdy vzdušné vzdálenosti a slouží k orientaci nájemce. Lyžařská zařízení, vleky, půjčovny, nákupní možnosti, restaurace a jiná uvedená zařízení a jejich otevírací doby jsou mnohdy závislé na sezóně a nemají celoroční provoz. Pronajímatel nemá na obchody žádný vliv a z tohoto důvodu nemůže otevírací doby a vzdálenosti garantovat. Kdykoliv se mohou vyskytnout odchylky. Vzdálenosti pro možnost koupání se vztahují na letní nabídky. To samé platí pro venkovní bazény. Vzdálenost k vodě nemusí znamenat, že je zde koupání možné. U mnoha sportovních nabídek se počítá s tím, že jsou příznivé povětrnostní podmínky. Údaje o vlecích a jiných zimních sportovních možnostech se zakládají na informacích pronajímatelů a/nebo provozovatelů z loňského roku. U soukromých zařízení rozhoduje o provozu odpovídající majitel. Proto je možné, že vleky nejsou k dispozici tak, jako v loňském roce a údaje o vzdálenostech tak ztrácí pro aktuální sezónu platnost.

Lázeňský poplatek a kauce

Lázeňský poplatek (komunální resp. státní poplatek závislý na destinaci) se většinou započítává zvlášť a svou výší je závislý na regulaci příslušné obce, eventuálně na poplatcích za převod, na věku nájemců a také na době pobytu. Poplatek je podle údajů v popisu objektu splatný buď při rezervaci nebo na místě při příjezdu. Jeho výše se pohybuje podle země, regionu a místa mezi 0,80 a 5,00 € za osobu a den. Při rezervaci je nutné uvést věk všech spolucestujících dětí. Pokud věk osob není uveden, vychází se z dospělých osob.

Váš pronajímatel bude při předávání klíčů požadovat kauci za klíč a škody na objektu a jeho vybavení ve výši minimálně 150 EUR v hotovosti. Mějte prosím připraveny peníze uvedené měny v hotovosti, protože jinak by Vám mohlo být předání klíčů odmítnuto. Po navrácení klíčů a řádném předání pronajatého objektu následuje vrácení kauce majitelem přímo na místě. Podle zkušenosti přitom někteří majitelé vyúčtují předem dohodnuté spotřební náklady. Trvejte na vrácení kauce na místě. Na tom se můžete dohodnout jen přímo s pronajímatelem.

Check-In /Příjezd a odjezd

Příjezd a odjezd probíhá výhradně individuálně. Příjezd by měl být naplánován v návaznosti na vzdálenost a na vybavení vozidla. Konkrétní čas předání klíčů resp. Check-In je uvedený na pobytovém poukazu. V případě, že není žádný čas uvedený, platí: pronajímatel Vás bude očekávat mezi 15-18 hod. Jakákoliv zpoždění by měla být určitě domluvena s pronajímatelem, v opačném případě se může stát, že, podle doby zpoždění, nebude déle čekat, nebo by mohl za opožděné předání účtovat příplatek. Kontaktní telefonní číslo je uvedeno na nájemním poukazu. Mnoho pronajímatelů je zaměstnáno, bydlí od prázdninového objektu daleko a sami se poté musí ještě dostat domů. Odjezd by se měl uskutečnit nejpozději do 10 hodin. Nájemce by měl každopádně přijíždět za denního světla, protože některé příjezdové cesty nejsou právě za tmy nebo v zimě při sněhových přeháňkách a/nebo ve vysokém sněhu napoprvé k nalezení. Pokud majitel upozorňuje na strmou a neupravovanou příjezdovou cestu, neměla by být používána nízkopodvozková vozidla. Odpovídajíce nadmořské výšce, jsou některé příjezdové cesty sjízdné pouze pomocí sněhových řetězů nebo posypového materiálu. Nájemce by měl učinit všechna preventivní opatření přiměřená nadmořské výšce místa. Autoklub jistě rád poradí.

Povinnost nájemce

Nájemce je povinen udržovat objekt v takovém stavu, ve kterém mu byl objekt předán majitelem a zároveň ponechat v objektu veškeré vybavení a věci. Nájemce ručí za všechny osoby a zvířata, které s ním společně objekt používají. 

Všeobecné zprostředkovatelské podmínky (VZP nájemce) Holiday Home AG

A) Všeobecné podmínky pro zprostředkování

1. Holiday Home AG (dále jen zprostředkovatel) zprostředkovává nájemní a ubytovací smlouvy (dále jen nájemní smlouvy) z pověření a zplnomocnění od pronajímatelů, hoteliérů a jiných podniků (dále jen pronajímatel), kteří pronájem rekreačního ubytování nabízejí. Holiday Home AG vystupuje výhradně jako zprostředkovatel. Zprostředkovatel přebírá informace od pronajímatelů a nájemců jménem a z pověření jednotlivých stran. Pronájem se uskutečňuje ve jménu a na účet pronajímatelů objektů.

2. V případě rezervací i závazných objednávek jsou pronajímatelé zastoupeni zprostředkovatelem. Zprostředkovatel je pronajímatelem zplnomocněn, jako generální zprostředkovatel, přijímat rezervace, potvrzovat objednávky, přijímat splatné platby a poplatky, stejně tak uplatňovat stornopodmínky a poskytovat vysvětlení ve jménu pronajímatele.

3. Zprostředkovatel má povinnost zajistit řádné zprostředkování pronájmu. Vybavení a celkový stav pronajímaného objektu odpovídá údajům od pronajímatele (popis objektu). Veškeré tyto informace jsou zprostředkovatelem zpracovány, přeloženy a nabízeny.

4. Rezervace a závazné objednávky mohou u zprostředkovatele provádět pouze osoby starší 18 let, právnické osoby nebo obchodní společnosti.

5. Dokončením objednávky nabízí nájemce pronajímateli závazně uzavření nájemní smlouvy a výslovně přijímá tyto Zprostředkovatelské podmínky jako právně závazné i pro všechny nájemcem nahlášené osoby (nedílná součást nájemní smlouvy). Od okamžiku objednávky platí podmínky pro odstoupení podle odstavce I).

6. Zprostředkovatel a pronajímatelé mohou odmítnout přijmout objednávky, nebo odmítnout objednávky přijaté, a to bez udání důvodu.

B) Rezervace a závazné objednávky

1. Nájemce má možnost rezervovat si vybraný objekt ústně, písemně, emailem nebo online. K závazné objednávce je potřeba písemné sdělení (prostřednictvím online objednávkového formuláře, emailu nebo dopisu) zaslané nájemcem zprostředkovateli a písemné potvrzení - “Potvrzení objednávky /faktura” - (dopisem nebo emailem) zprostředkovatele nájemci.

2. Online objednávky vstupují v platnost písemným potvrzením - “Potvrzení objednávky/faktura” - zaslaným zprostředkovatelem nájemci dopisem, emailem.

3. Potvrzení objednávky/faktura bude zasláno do 14 dnů. V tomto období je nájemce vázán nabídkou. Teprve se zasláním Potvrzení objednávky/ faktury vstupuje nájemní smlouva v platnost.

4. Objednávka nájemce je platná pro všechny osoby a zvířata užívající pronajatý objekt, nezávisle na jejich uvedení v objednávce. Nájemce ručí za dodržení smluvních povinností všemi spolucestujícími.

5. Všechna dodatečná ujednání vyžadují písemnou formu a jsou nezbytnou součástí nájemní smlouvy pouze tehdy, jestliže jsou uvedena na Potvrzení objednávky/faktuře.

6. Pokud se obsah Potvrzení objednávky/faktury liší od popisu objektu, jedná se tedy o novou nabídku pronajímatele. Objednávka se stává závaznou, v případě, že nájemce potvrdí její přijetí do 10 dnů od obdržení Potvrzení objednávky/faktury nebo provede platbu. V opačném případě nabídka propadá, bez nutnosti dalšího vysvětlení.

7. Přenesení smlouvy na třetí osobu vyžaduje výslovné písemné potvrzení (Potvrzení objednávky/faktura) od zprostředkovatele jménem pronajímatele.

C) Ceny

1. Nájemní ceny jsou uvedeny v prezentaci objektu. Nájemní cena obsahuje pronajímatelem charakterizované služby a veškeré provize spojené se zprostředkováním, včetné té pro zprostředkovatele.

2. Uvedené ceny za objekt se rozumí s připočtením spotřeby elektrického proudu, plynu a vody, povlečení a závěrečného úklidu, pokud u objektu není uvedeno jinak.

3. Náklady odvíjející se od počtu osob jako stravování, místní poplatky, zprostředkovatelský poplatek, platby za pojištění nebo případné poplatky (např. za obsazení vyšším počtem osob nebo změnu počtu osob) a náklady spojené se spotřebou, nejsou v nájemní ceně zahrnuty a jsou účtovány zvlášť.

4. Dětské slevy jsou poskytovány dětem, které během celého pobytu nepřekročí uvedený věk. (Upozornění: do 12 let jsou považovány děti v případě, že ještě nedosáhly 12. roku věku). Malé děti, které jsou ubytovány zdarma, nemají nárok na vlastní lůžko a stravu.

5. Pokud je jako stravování objednaná polopenze, plná penze nebo all inklusiv, je prvním jídlem při příjezdu večeře a posledním v den odjezdu je snídaně.

6. Z oprávněných důvodů (např. změny kurzu nebo DPH) je pronajímatel oprávněn zvýšit nájemní cenu. Tato úprava ceny je možná do 21 dnů před začátkem pronájmu. Zvýšení ceny o více jak 10 % opravňuje nájemce od smlouvy, ve lhůtě do 10 dnů, bezplatně odstoupit. Nájemci doporučujeme v jeho vlastním zájmu zaslat odstoupení písemně. V ostatních případech platí změna ceny jako akceptovaná.

7. Pro nájemní cenu jsou určující částky uvedené v Potvrzení objednávky/faktuře. Dojde-li v době mezi objednávkou a Potvrzením objednávky/fakturou k odchylkám, platí ustanovení v bodě B 6.

D) Počet osob a rozsah služeb

1. Rozsah služeb sjednaných v nájemní smlouvě vyplývá z popisu objektu. Ze služby jsou vyloučeny všechny okolnosti, které přímo nesouvisejí s objektem nebo smluvními službami, zejména okolí objektu, pláž a místní podmínky v rekreačním středisku.

2. Pronajímaný objekt nesmí být obýván (ani dočasně) vyšším počtem osob (dospělí, děti a batolata), než je uvedeno v ubytovacím poukazu (voucher). Osoby, které jsou navíc, může pronajímatel - dle vlastního uvážení - odmítnout, při možnosti ubytování je může zvlášť naúčtovat nebo může nájemce kvůli porušení nájemní smlouvy okamžitě bez náhrady za nájemné z objektu vykázat. Pokud není ve smlouvě uveden věk spolucestujících dětí, vychází pronajímatel z dospělých osob.

E) Platby

1. Příslušné platební podmínky jsou stanoveny individuálně u každé nabídky a jsou rovněž uvedeny na faktuře resp. jsou zobrazeny v rezervačním formuláři příslušného rezervačního portálu. Pokud tam není uvedeno jinak, platí následující:

Po zaslání Potvrzení objednávky/faktury je splatná záloha ve výši od 25% z nájemní ceny, minimálně však 100 EUR. V některých mimořádných termínech sezóny se může výše zálohy rovnat celkové ceně.

2. Platby je nutné uhradit v požadované měně do termínu uvedeného na Potvrzení objednávky/faktuře (= připsání na účet) bez odečtení výdajů a poplatků. Pokud je platba provedena kreditní kartou, budou částky odečteny z kreditní karty.

3. Pokud je sjednána platba „na místě“, potom se platí v hotovosti v požadované měně v den příjezdu při převzetí klíčů.

4. Platba zprostředkovatelského poplatku a pojistného za případné uzavřené pojištění je rovněž splatná ihned po obdržení Potvrzení rezervace / faktury.

5. Nebude-li platba úplná, nebo nebude provedena do uvedeného termínu, má pronajímatel právo, tuto rezervaci dle ustanovení v bodě J) stornovat.

F) Pobytový poukaz

1. Po připsání všech plateb splatných před začátekm pobytu dle Potvrzení objednávky/faktury, obdrží nájemce pobytový poukaz (z důvodu aktuálnosti však nejdříve 4 týdny před nájezdem), který nájemce opravňuje k užívání pronajímaného objektu. Předání klíčů od nájemního objektu probíhá na adrese pro předání klíčů po předložení pobytového poukazu.

2. Na pobytovém poukazu jsou uvedeny všechny nezbytné informace o objednaném objektu, o pronajímateli a o předání klíčů / Check-In.

G) Povinnost spoluúčasti

1. Zjistí-li nájemce při převzetí pronajímaného objektu škody na objektu nebo má-li výtky týkající se popisu objektu, je třeba, nahlásit je neprodleně pronajímateli. Nájemce je povinen provést odpovídající kontrolu na začátku pobytu, tedy při převzetí objektu. Protože se při těchto odchylkách může jednat i o chybu při zprostředkování, je nájemce povinnen neprodleně o tom informovat zprostředkovatele, aby mu mohl poskytnout možnou pomoc v případě porušení zprostředkovatelských povinností. Zprostředkovatel však výslovně není smluvní stranou nájemní smlouvy. Za dodržování příslušných povinností odpovídá výhradně nájemce a pronajímatel.

2. V případě reklamací, které pronajímatel neodstraní, se doporučuje okamžitě se domluvit na slevě z nájmu, tuto uplatnit a písemně dokumentovat. Dle podmínek pronajímatele možnost slevy nenastává, pokud nájemce nahlášení nedostatků pronajímateli, okamžitě po zjištění, na místě zanedbá a nevyžaduje jejich odstranění. V tomto případě nájemce pozbývá jakýkoli nárok na slevu z nájemní ceny. Uplatnění nároků po ukončení nebo na konci nájmu je vyloučené. Zprostředkovatel nemůže za toto převzít ručení.

3. V případě, že dojde k jakékoli poruše či závadě, je nájemce povinnen spolupracovat s pronajímatelem nebo jeho zástupcem, především jim umožnit přístup do objektu a tím zajistit co nejmenší rozsah škod.

4. Objekt předaný nájemci k užívání musí být pronajímateli předán při odjezdu tak, jak byl nájemcem převzat. Škody vzniklé během pronájmu musí být ihned nahlášeny a vyřešeny s pronajímatelem. Nájemce se zavazuje, že bude s ubytováním, inventářem a eventuálním společným zařízením zacházet s maximální možnou péčí a bude ohleduplný k sousedům.

H) Základní a závěrečný úklid

1. Pronajatá nemovitost musí být v den odjezdu vrácena pronajímateli po provedení základního úklidu. Základní úklid znamená zamést objekt, vynést všechny potraviny, vyčistit nádobí, kuchyňské spotřebiče a kuchyňské náčiní a zlikvidovat odpadky. Dále je třeba předat koupelny a WC ve vizuálně čistém stavu.

2. Základní úklid provádí nájemce nehledě na závěrečný úklid.

3. Následující závěrečný úklid provedený pronajímatelem může být kalkulován zvlášť nebo může být zahrnut v nájemní ceně, provádí se nezávisle na základním úklidu.

I) Odstoupení nájemce od rezervace (stornování)

1.Nájemce může kdykoli před začátkem nájmu objednávku zrušit. Aby bylo prohlášení o odstoupení platné, je nutné, aby zaprvé nájemce zaslal písemné prohlášení e-mailem nebo dopisem na adresu zprostředkovatele a zadruhé následné potvrzení o přijetí prohlášení zprostředkovatelem, které je nájemci zasláno emailem. Pro termín odstoupení je rozhodující datum, ke kterému zprostředkovatel, jako zástupce pronajímatele, přijme prohlášení o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny oba výše uvedené požadavky platnosti.

2. Příslušné stornopodmínky jsou v zásadě uvedeny při objednávce v rezervačním formuláři příslušného rezervačního portálu a jsou sjednané při objednávce. Následující podmínky jsou platné, pokud nebyly v době objednávky dohodnuty jiné storno podmínky:

Pokud nájemce odstoupí od rezervace nebo nájemce nevyužívá pronajatou nemovitost zcela či částečně z jiných důvodů - včetně případů vyšší moci - je stornopoplatek v závislosti na době obdržení prohlášení o odstoupení a bez ohledu na případné škody:

  • ode dne objednávky do 42 dnů před nástupem na pobyt 25 % z nájemní ceny, nejméně však 100 EUR

  • od 42 do 28 dnů před nástupem na pobyt 50 % z nájemní ceny, nejméně však 100 EUR

  • od 28 do 14 dnů před nástupem na pobyt 80 % z nájemní ceny, nejméně však 100 EUR

  • od 14 do 3 dnů před nástupem na pobyt 95% z nájemní ceny, nejméně však 100 EUR a

  • při pozdním zrušení nebo nenastoupení na pobyt / předčasném opuštění objektu 100% nájemní ceny,

Pronajímatel si rovněž vyhrazuje právo uplatnit nároky na náhradu škody přesahující výše uvedené paušální sazby (např. přiměřená náhrada za přípravy pronájmu, ztráta nájemného a další výdaje a činnosti).

J) Zrušení pronajímatelem

1. Pronajímatel může kdykoli proti platbě již uhrazené nájemní ceny odstoupit od nájemní smlouvy v případě, že se pro něj splnění smlouvy o pronájmu stalo nemožným. V tomto případě nabídne pronajímatel nájemci jiný objekt, je-li to možné. Při zprostředkování stejné nebo lepší nabídky se považuje nájemní smlouva za splněnou.

2. Pronajímatel může mimo to před nástupem od pronájmu odstoupit nebo po nástupu pronájem vypovědět, jestliže:

  • nájemce, i přes upozornění, trvale porušuje vykonávání smlouvy,

  • nájemce jedná v rozporu se smlouvou tak, že je oprávněné okamžité zrušení nájmu nebo

  • nájemce neuhradí nájemní cenu ve lhůtě splatnosti, nebo v plné výši.

V těchto případech se řídí nárok pronajímatele vůči nájemci dle ustanovení v bodě I) těchto Všeobecných zprostředkovatelských podmínek.

K) Promlčení a omezení odpovědnosti

1. Smluvní nároky ze záruky nájemce vůči zprostředkovateli se promlčí za jeden rok. Promlčecí lhůta začíná dnem smluvně dohodnutého konce nájmu. Toto neplatí pro požadavky za škody při ublížení na zdraví, za újmy na těle a při ohrožení života, které byly způsobeny nájemcem z nedbalosti nebo úmyslného porušení povinností stanovených zprostředkovatelem.

2. Nájemce je povinnen, jeho smluvní nároky ze záruky uplatnit vůči zprostředkovateli během jednoho měsíce po smluvně dohodnutném konci nájmu. Toto neplatí pro požadavky za škody při ublížení na zdraví, za újmy na těle a při ohrožení života, které byly způsobeny nájemcem z nedbalosti nebo úmyslného porušení povinností stanovených zprostředkovatelem.

3. Záruka zprostředkovatele za smluvní nároky na odškodné, které nezahrnují újmy na těle, je omezená na trojnásobek nájemní ceny, pokud nebyla škoda nájemce způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

L) Zprostředkovatelský poplatek a poplatky za zpracování

1. Za každé úspěšné zprostředkování (=uzavření nájemní smlouvy) uplatňuje zprostředkovatel zprostředkovatelský poplatek ve výši 19,- EUR.

2. Na přání nájemce a po schválení pronajímatelem mohou být sjednány odlišné smluvní podmínky (např. dodatečná dětská postýlka, změna počtu osob, dohlášení domácího zvířete, změna jména, speciální přání na místě apod.). Za tyto změny bude uplatněn poplatek ve výši 15,- EUR na jeden dokument za úpravu rezervace, zpětné potvrzení, nové vystavení faktur a vyúčtování, organizaci, překlad a dokumentaci a další práce.

M) Sídlo soudu

Sídlo soudu pro všechny nároky proti Holiday Home AG je město Zug, Švýcarsko.

Holiday Home AG
CH-6312 Steinhausen
Hinterbergstrasse 56
Obchodní rejstřík UID: CHE-110.253.046 HR/MWST (Zug)

Registrovaný firemní název „holiday home®“

Platí pro všechny objednávky s datem objednání po 31.01.2022

Naši cestovní konzultanti jsou tu pro Vás osobně k dispozici

Poradce

Martina Zamba Tropková

Telefonicky:

+420228888400

Prostřednictvím kontaktního e -mailu:

service@holiday-home.org

Pracovní doba:

Pondělí - Pátek
8:00 - 20:00 hod.
Sobota
9:00 - 18:00 hod.
rekreační dům dovolená s holidayhome.net

Spojujeme hosty a hostitele. Osobně. Férově. Úspěšně.

Stáhněte si aplikaci holidayhome.net a spravujte všechny své destinace na první pohled.

GP
GP
© 2024 holidayhome.net