Gegevensbescherming

Algemene voorwaarden voor gegevensverwerking door Holiday Home AG

Klantgegevens worden opgeslagen zolang de klant een gebruikersaccount heeft of een nieuwsbrief heeft besteld. De klantgegevens worden verwijderd wanneer de klant het gebruikersaccount verwijdert of zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Inactieve gebruikersaccounts, dat wil zeggen gebruikersaccounts waarvoor 3 jaar is verstreken sinds de laatste aanmelding van de klant, worden na afloop van deze periode samen met de klantgegevens verwijderd.

Bewaring van klantgegevens

Klantgegevens worden bewaard zolang de klant een gebruikersaccount heeft of een nieuwsbrief heeft besteld. De klantgegevens worden gewist wanneer de klant zijn gebruikersaccount verwijdert of zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Inactieve gebruikersaccounts, d.w.z. gebruikersaccounts waarvoor 3 jaar is verstreken sinds de klant voor het laatst heeft ingelogd, worden na deze periode met de klantgegevens bij toerbeurt verwijderd.

Gegevensbeveiliging

Wij beschermen uw persoonsgegevens met passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen en slaan ze uitsluitend op beveiligde servers op. De website is met verschillende maatregelen beveiligd tegen verlies, vernietiging en manipulatie alsmede tegen toegang, wijziging of verspreiding door onbevoegden. Bijzonder gevoelige gegevens (bijv. toegangsgegevens tot de profielaccount) worden gecodeerd over het internet verstuurd (SSL).

Holiday Home garandeert echter niet de veiligheid van uw wachtwoord. Het is uw verantwoordelijkheid om voor een veilig wachtwoord voor uw gebruikersaccount te zorgen, dit veilig te bewaren en regelmatig te wijzigen.

Gebruikersaccount

Als u een gebruikersaccount aanmaakt bij Holiday Home, worden de gegevens die u invoert opgeslagen en verwerkt door Holiday Home. Holiday Home gebruikt deze gegevens alleen om u functies op de website aan te bieden en om uw gebruikerservaring op de website en het aanbod in zijn geheel te verbeteren. U hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid om aanbiedingen op te slaan en te volgen. Hiervoor worden gegevens over uw werkprocessen opgeslagen. De zoektermen, aanbiedingen en technische informatie over uw apparaat en browser worden in detail opgeslagen. De gegevens worden alleen verwerkt voor de beschreven functies en voor statistische doeleinden. Ze worden niet aan derden doorgegeven. Als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, informeren wij u over nieuwe aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn. U kunt uw gebruikersaccount te allen tijde verwijderen. Alle gegevens worden verwijderd. Dit geldt niet voor gegevens die wij op grond van wettelijke voorschriften moeten bewaren en gegevens die bij boekingen horen.

Facebook verbinding

Holiday Home biedt u ook de mogelijkheid om in te loggen met uw bestaande Facebook-account (Facebook Connect). Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal Facebook ons alleen informatie verstrekken die u uitdrukkelijk voor ons heeft goedgekeurd. Via Facebook Connect heeft u geen toegang tot de overige inhoud van uw profiel. Met de doorgegeven gegevens wordt bij Holiday Home een nieuw gebruikersaccount aangemaakt of het wordt gekoppeld aan het bestaande gebruikersaccount. U kunt de koppeling op elk moment van uw Facebook-account verwijderen. Bij gebruik van Facebook Connect wordt een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht met de servers van Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS. Facebook leert dat je je Holiday Home-referenties hebt gebruikt.

Nieuwsbrief

Holiday Home biedt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail aan om te informeren over eigen aanbiedingen of aanbiedingen van derden. Hiervoor heeft Holiday Home een geldig e-mailadres nodig en uw toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief. Alleen de bij de registratie gevraagde en ingevoerde gegevens worden verzameld. Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden via de link aan het einde van de betreffende nieuwsbrief. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres door een e-mail te sturen naar het onderstaande adres. Uw e-mailadres wordt niet doorgegeven aan derden.

Nieuwsbrief - Meting van succes

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamde "pixel", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat bij het openen van de nieuwsbrief van onze server of, indien wij gebruik maken van een verzenddienstverlener, van diens server wordt opgehaald. In het kader van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, alsook uw IP-adres en het tijdstip van opvraging.

Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraaglocaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegangstijden. De statistische onderzoeken omvatten ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter niet ons doel of, indien gebruikt, dat van de aanbieder van de verzenddienst om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen ons veeleer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud toe te sturen naargelang de interesses van onze gebruikers.

Aanbiedingen van derden

Indien u het directe aanbod van Holiday Home verlaat door op een aanbieding van een aanbieder van vakantiehuizen te klikken en u wordt doorgestuurd naar de website van een derde of het boekingsmasker van een derde, heeft Holiday Home geen invloed op de naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften door deze derde aanbieder. Holiday Home verstrekt echter geen persoonlijke gegevens die u invoert, opvraagt, verzamelt, opslaat of waarvan u kennis neemt op de website van de derde partij, bijvoorbeeld in het kader van een boekingsaanvraag.

Bovendien kan inhoud van derden, zoals video's van YouTube, kaarten van Google Maps, RSS-feeds of afbeeldingen enz. van andere websites worden geïntegreerd in het online aanbod van Holiday Home. Dit veronderstelt steeds dat de aanbieders van deze inhoud (hierna "derdenaanbieders" genoemd) op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker. Zonder het IP-adres is het niet mogelijk om de inhoud naar de browser van de betreffende gebruiker te sturen en dienovereenkomstig weer te geven of weer te geven. Holiday Home probeert alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve aanbieders alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren. Holiday Home heeft er echter geen invloed op of de externe aanbieder het IP-adres opslaat, bijvoorbeeld voor statistische doeleinden. Als we dit weten, zullen we gebruikers hierover informeren.

Cookies

Wanneer u het aanbod van Holiday Home gebruikt, worden zogenaamde cookies op uw computer opgeslagen. Dit zijn kleine tekstbestanden die tijdelijk in het hoofdgeheugen ("session cookie") of permanent op de harde schijf ("permanente cookie") worden opgeslagen. Ze maken de herkenning als gebruiker van de website, de gebruikte browser, het toegangsapparaat (bijv. pc, tablet, smartphone) enz. mogelijk en dienen om de website gebruiksvriendelijk te maken voor de gebruiker, bijv. door de weergave aan te passen aan het toegangsapparaat of op basis van een vorig gebruik de website te bezoeken, gebruikersgerelateerde inhoud te ontwerpen of gebruikersgerelateerde inhoud weer te geven.

Webanalyse

Holiday Home analyseert verschillende parameters met betrekking tot het gebruik van de website om de website en haar aanbod te optimaliseren. Dit gebeurt met de hieronder genoemde en beschreven programma's (tools).

Google Tag Manager

Met deze dienst kunnen website-tags worden beheerd via een interface. De Google Tool Manager implementeert tags. Dit betekent: er worden geen cookies gebruikt en er worden geen persoonsgegevens geregistreerd. De Google Tool Manager triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering op domein- of cookieniveau is uitgevoerd, blijft deze van kracht voor alle trackingtags, voor zover deze met de Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Meer informatie over de Google Tag Manager vindt u op:

Google Analytics en Google Analytics Remarketing

Deze webanalysediensten worden geleverd door Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics en Google Analytics Remarketing gebruiken ook cookies die op uw computer worden opgeslagen om het gebruik van de website te analyseren.

De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Aangezien Holiday Home IP-anonimisering heeft geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

In opdracht van Holiday Home zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om Holiday Home andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics en Google Analytics Remarketing wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Holiday Home wijst u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door bijvoorbeeld gebruik te maken van de browser plug die beschikbaar is onder de volgende link -Download en installeer deze in: Google Analytics Help

Klik bij gebruik van het Holiday Home-aanbod op mobiele apparaten op de link Google Analytics deactiveren om te voorkomen dat Google Analytics en Google Analytics Remarketing in de toekomst op deze website worden geregistreerd.

Google AdWords

Via de dienst Google AdWords wordt conversietracking gebruikt om de effectiviteit van individuele advertenties, aanbiedingen en functies te meten. Hiervoor wordt een cookie ingesteld zodra u op een advertentie klikt. Deze cookie wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie, maar moet het mogelijk maken te bepalen of u terugkeert naar de pagina met de specifieke aanbieding terwijl de cookie 30 dagen geldig is. U kunt het opslaan van de Google-conversiecookie voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen.

DoubleClick

De DoubleClick-analysedienst wordt ook gebruikt in verband met Google AdWords. Als u een website oproept en een via websites van het Google-reclamenetwerk geplaatste advertentie weergeeft of erop klikt, kan een DoubleClick-cookie in uw browser worden opgeslagen. De DoubleClick-cookie-identificatie die aan uw browser is toegewezen, is dezelfde die wordt gebruikt wanneer u websites bezoekt die DoubleClick-reclameprogramma's gebruiken. Als uw browser al een DoubleClick-cookie heeft, mag er niet nog een DoubleClick-cookie worden opgeslagen.

U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door naar Google Ads Settings te gaan en de beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren, onder het punt genaamd DoubleClick deactivering.

Bing Advertenties

Bing Ads technologie verzamelt en slaat gegevens op waaruit gebruiksprofielen worden gecreëerd met behulp van pseudoniemen. Dit is een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, VS. Met deze dienst kunnen de activiteiten van gebruikers op onze website worden gevolgd als zij onze website hebben bereikt via advertenties van Bing Ads. Als u onze website bereikt via een dergelijke advertentie, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Op onze website is een Bing UET-tag geïntegreerd. Dit is een code die in combinatie met de cookie enkele niet-persoonlijke gegevens over het gebruik van de website opslaat. Dit omvat onder meer de duur van het gebruik van de website, welke delen van de website werden bezocht en welke advertenties werden gebruikt om toegang te krijgen tot de website. Er wordt geen informatie over uw identiteit geregistreerd.

De verzamelde informatie wordt overgebracht naar Microsoft-servers in de VS en daar maximaal 180 dagen opgeslagen. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens voorkomen door de instelling van cookies uit te schakelen. Dit kan onder bepaalde omstandigheden de functionaliteit van de website beperken. Daarnaast kan Microsoft mogelijk uw gebruiksgedrag op verschillende van uw elektronische apparaten volgen via zogenaamde cross-device tracking en is daarmee in staat gepersonaliseerde reclame te tonen op of in Microsoft-websites en -apps. U kunt dit uitschakelen op Microsoft Ad settings

Meer informatie over de analysediensten van Bing vindt u op de website van Bing Ads Microsoft Advertising FAQ. Meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft en Bing is te vinden in het privacybeleid van Microsoft Microsoft Privacy Statement

Facebook aangepaste doelgroep

Op onze website zijn remarketingtags van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA geïntegreerd. Wanneer u onze website bezoekt, brengen de remarketingtags een rechtstreekse verbinding tot stand tussen uw browser en de server van Facebook. Facebook ontvangt de informatie dat u onze site hebt bezocht met uw IP-adres. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij kunnen de aldus verkregen informatie gebruiken om Facebook-advertenties weer te geven. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en van het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook: Facebook Privacy Center. Als u niet wilt dat gegevens via Custom Audiences worden verzameld, kunt u Custom Audiences hier deactiveren Facebook Custom Audiences.

Social-Plug-ins

Holiday Home biedt verschillende sociale plug-ins aan. Zodra u op een van de knoppen klikt, wordt er mogelijk een directe verbinding met de server van de betreffende externe aanbieder tot stand gebracht.

Facebook

Zodra u toegang krijgt tot inhoud met een Facebook plug-in, bestaat de mogelijkheid om een rechtstreekse verbinding tot stand te brengen met de Facebook-servers, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. De inhoud van de plug-in wordt dan rechtstreeks door Facebook naar uw apparaat verzonden, dat deze in de software integreert. Holiday Home geeft geen garantie voor het verzamelen van gegevens door Facebook met behulp van de plug-in en verzoekt u de informatie over gegevensbescherming van Facebook te raadplegen voor de nodige informatie: Facebook Privacy Center. Log uit bij Facebook voordat u onze website gebruikt als u niet wilt dat Facebook gegevens over u verzamelt via onze website en deze koppelt aan uw lidmaatschapsgegevens die bij Facebook zijn opgeslagen.

Wij bieden de bezoekers van onze websites en internetaanbiedingen ook de Facebook-dienst "Facebook Connect" aan, die - net als de plug-ins - onderworpen is aan de gebruiks- en gegevensbescherming van Facebook. Als u zich onder uw Facebook-account bij ons registreert, staat u toe dat uw Facebook-profielgegevens en uw openbare gegevens van uw Facebook-profiel aan ons worden overgedragen, en omgekeerd kunnen ook gegevens van ons naar uw Facebook-profiel worden overgedragen. Uw aan ons doorgegeven gegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de registratie.

Twitter

Holiday Home biedt u ook de mogelijkheid om inhoud die u op de website hebt gevonden, zoals bepaalde aanbiedingen, via Twitter te verspreiden. Zodra u de Twitter-functie gebruikt terwijl u bent ingelogd bij Twitter, wordt een rechtstreekse verbinding met de servers van Twitter tot stand gebracht. Holiday Home geeft geen garantie voor het verzamelen van gegevens door Twitter met behulp van de plug-in en verzoekt u voor de benodigde informatie de informatie over gegevensbescherming te raadplegen: Twitter Privacy Policy

Instagram

Op de website van Holiday Home is de plug-in van het sociale netwerk Instagram geïntegreerd. Deze plug-in is te herkennen aan de "Instagram-knop". Als de gebruiker op de "Instagram-knop" op de Holiday Home-website drukt terwijl de gebruiker is ingelogd op zijn Instagram-account, kan de inhoud van de Holiday Home-website worden gekoppeld aan het Instagram-profiel of -account van de gebruiker. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan de Holiday Home-website toewijzen aan het gebruikersaccount van de betreffende gebruiker.

Holiday Home wijst er uitdrukkelijk op dat Holiday Home als aanbieder van haar eigen websites geen kennis heeft van de inhoud van de doorgegeven gegevens of het gebruik ervan door Instagram. De gebruiker kan zich informeren over het doel, de omvang en het gebruik van de gegevensverzameling door Instagram op Instagram Privacy Center

Indien de gebruiker lid is van Instagram of zich heeft aangemeld bij Instagram en niet wil dat Instagram bij het bezoeken van de Holiday Home-website gegevens over de gebruiker verzamelt en deze koppelt aan de op Instagram opgeslagen lidgegevens van de gebruiker, moet de gebruiker zich aanmelden voordat hij de website van Holiday Home op Instagram bezoekt.

Informatie en rechten van de klant

U hebt het recht op informatie over de over u opgeslagen persoonsgegevens en het recht op correctie van onjuiste gegevens, alsmede op blokkering en verwijdering ervan op elk moment. Voor de uitvoering van uw boekingsopdracht kunnen alle gegevens worden doorgegeven aan contractuele partners die alle rechten en plichten uit de bovengenoemde voorwaarden voortvloeien en daaraan onderworpen zijn.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met werking voor de toekomst geheel of gedeeltelijk door het Vakantiehuis.

Het bezwaar, uw recht op informatie en de uitoefening van uw andere klantenrechten moeten worden gericht aan:

datenschutz@holiday-home.org

of schriftelijk aan:

Holiday Home AG, Hinterbergstrasse 56, CH-6312 Steinhausen, Zwitserland.

Ook voor algemene vragen of suggesties over gegevensbescherming bij Holiday Home, verzoeken om informatie, correctie en verwijdering kunt u gebruikmaken van de aangeboden contactmogelijkheden.

Holiday Home AG | Status: 2022

Onze reisadviseurs zijn er persoonlijk voor u

Adviseur

Alessia Ambesi

Bereikbaar telefonisch op:

+41415881844

Of via de contact -e -mail

service@holiday-home.org

Beschikbaar van

maandag tot vrijdag
Van 8:00 tot 20:00 uur
Zaterdag
Van 9:00 tot 18:00 uur