Wskazówki i informacje oraz ogólne warunki Holiday Home AG

Ogólne wskazówki i informacje Holiday Home AG

Wyposażenie

Domy i mieszkania wakacyjne zostały zbudowane i urządzone zgodnie z indywidualnym gustem właścicieli. Niekiedy są one urządzone prosto i funkcjonalnie. Może się zdarzyć, że wyposażenie będzie skromniejsze niż standardowo w domu. Nawet jeśli odbiorniki telewizyjne są dostępne, nie można zakładać, że będą dostępne programy polskojęzyczne. Przy ogrzewaniu wody bojlerem korzystanie z prysznica uzależnione jest od jego pojemności.

Opisy obiektów

Obiekty zostały opisane z najwyższą starannością na podstawie danych otrzymanych od wynajmujących, odpowiadających informacjom na dzień sporządzenia opisu. Niekiedy, ze wględu na poprawność jezykową, przekład nie jest tłumaczeniem dosłownym, jednak sens pozostaje niezmienny (np. opisy kominków zewnętrznych). Wielu wynajmujących modernizuje lub dokonuje zmian domu lub posesji. Jeśli zaistniałe zmiany są istotne, wynajmujący jest zobowiązany do poinformowania o nich najemcy. Szczególnie w kompleksach mieszkań i domów wakacyjnych, gdzie oferowanych jest kilka identycznych jednostek mieszkalnych, stosuje się tzw. zdjęcia przykładowe. Zdjęcia te pokazują przykłady zakwaterowań, wyposażone w różnorodne meble, kolory ścian, kafelki, podłogi, zasłony, elementy dekoracyjne itp., jednak wszystkie posiadają wyposażenie wymienione w opisie.

Łóżka i szafy

Łóżka odpowiadają wytycznym danego kraju. Dostawki to z reguły tapczany, wersalki, rokładane fotele i mniejsze kanapy. Szafy w kwaterach wakacyjnych nie są zbyt duże. Nie należy zakładać, że dla każdego zakwaterowanego jest osobna szafa. O ile w opisie lub świadczeniach dodatkowych nie zaznaczono inaczej, wskazane jest zabranie ze sobą pościeli, ściereczek kuchennych, ręczników do rąk i ręczników kąpielowych.

Posesje

Wiele posesji to działki z roślinnością. Należy uwzględnić, że mogą je porastać drzewa i krzewy oraz że niekoniecznie cała posesja będzie do wyłącznej lub wspólnej dyspozycji gości. Może się zdarzyć, że widok zostanie przysłonięty przez drzewa, krzewy czy ogrodzenie. Liczba mebli ogrodowych nie zawsze odpowiada maksymalnemu obłożeniu. Z reguły dostępny jest 1 stół i 2 krzesła. Ze względu na charakter otoczenia naturalnego niektórych najmowanych obiektów, mogą występować owady (np. komary, muchy, pająki, mrówki, chrząszcze). Czasami podczas pory nocnej mogą powstać pajęczyny. Wolno biegającym kotom i psom, nie można uniemożliwić wejścia na teren obiektu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy zaparkowane na terenie nieruchomości.

Zwierzęta domowe

Możliwość zabrania zwierząt podana jest w każdym opisie obiektu. Zwierzęta domowe należy zawsze zgłosić w momencie dokonywania rezerwacji, podając ich rodzaj i wielkość nawet gdy z opisu akceptowane. Pozwolenie odnosi się zasadniczo tylko dla jednego (1) psa, chyba że w opisie obiektu lub w formularzu rezerwacji podano inaczej. W zależności od kraju tranzytowego i docelowego, przed rozpoczęciem urlopu należy wystąpić o odpowiednie dowody, zaświadczenia lub przepustki dla zwierząt domowych i okazać je przy przekraczaniu granicy. Wszelkie zaświadczenia, które mogą być wymagane, należy omówić z lekarzem weterynarii. Fakt, iż w danych obiekcie zabieranie zwierząt nie jest dozwolone, nie musi oznaczać że, w miejscu wypoczynku nie będą występowały zwierzęta. W większości przypadków zabrania się wprowadzania zwierząt do jadalni lub na basen. Najczęściej właściciel pobiera opłatę za zwierzę i dzień pobytu na miejscu.

Odległości i godziny otwarcia

Odległości i godziny otwarcia są zazwyczaj szacowane przez wynajmującego. Odległości czasami odpowiadają linii prostej i służą do celów orientacyjnych. Godziny otwarcia obiektów narciarskich, wyciągów, wypożyczalni, sklepów, restauracji i innych podawanych instytucji często zależą od sezonu i nie dotyczą całego roku. Właściciel nie ma na to wpływu i z tego powodu nie może zagwarantować godzin otwarcia i odległości, co w każdej chwili może powodować odstępstwa. Odległości do kąpielisk odnoszą się do ofert letnich. To samo dotyczy informacji o basenie. Odległość do wody nie musi oznaczać, że jest tam możliwość kąpieli. Wiele aktywności sportowych zakłada, że warunki pogodowe są odpowiednie. Informacje o wyciągach narciarskich i innych obiektach sportów zimowych bazują na informacjach od wynajmujących i/zarządców z poprzedniego roku. W przypadku obiektów prywatnych o eksploatacji decyduje ich właściciel. W związku z tym może się zdarzyć, że wyciągi nie będą dostępne tak jak w roku poprzednim, a informacje o odległości podane dla roku bieżącego stracą swoją ważność.

Opłata miejscowa (klimatyczna) i kaucja

Opłata miejscowa zwana też klimatyczną (podatek, który płaci się w niektórych miejscowościach lub uzdrowiskach) zasadniczo jest dodatkowo doliczana do ceny najmu. Zależna jest ona od uregulowań danej gminy, wieku najemców oraz terminu najmu. W opisie obiektu podane jest, czy jest ona płatna przy rezerwacji, czy po przyjeździe (na miejscu). W zależności od kraju, regionu i lokalizacji wynosi ona od 0,80 do 5,00 € na osobę dziennie. Podczas rezerwacji należy podać wiek podróżujących dzieci. Jeżeli wiek osb towarzyszących nie jest określony, przyjmuje się, że są to osoby dorosłe.

Przy przekazaniu kluczy wynajmujący pobiera kaucję za klucze i ewentualne szkody w wynajmowanym lokalu i jego inwentarzu w wysokości co najmniej 150 € w gotówce. Inna wysokość kaucji podawana jest w opisie obiektu. Pieniądze należy przekazać w gotówce we wskazanej walucie, w przeciwnym razie może dojść do odmowy przekazania kluczy. Po zwróceniu kluczy i oddaniu przedmiotu najmu w należytym porządku, kaucja zostanie zwrócona na miejscu przez wynajmującego. Kaucja może być pomniejszona o wcześniej uzgodnione koszty zużycia mediów. Wynajmujący jest zobowiązany do zwrotu kaucji na miejscu. Może to zostać uregulowane tylko bezpośrednio z wynajmującym.

Zameldowanie/ przyjazd i wyjazd

Przyjazd i wyjazd następuje indywidualnie. Przyjazd powinien zostać zaplanowany z uwzględnieniem odległości i wyposażenia. Dokładny czas przekazania kluczy lub zameldowania podany jest na voucherze najmu. Jeśli nie podano godziny, obowiązuje następująca zasada: wynajmujący oczekuje gości między 15:00 a 18:00. Późniejsze przyjazdy należy w każdym przypadku uzgodnić z wynajmującym, ponieważ w przeciwnym razie, w zależności od długości opóźnienia, może on nie czekać dłużej lub może naliczyć dodatkową opłatę za późne przekazanie. Numer telefonu kontaktowego znajduje się na voucherze najmu. Właściciele często nie mieszkają w pobliżu wynajmowanych obiektów i potrzebują czasu na dojazd. Wyjazd powinien nastąpić najpóźniej do godz.10:00. Przyjazd powinien nastąpić przy świetle dziennym, ponieważ niektóre drogi dojazdowe po zmierzchu lub przy dużym naśnieżeniu mogą być trudne do znalezienia. Jeśli wynajmujący wskazuje, że droga dojazdowa jest stroma lub utrudniona, nie należy korzystać z pojazdów o niskim zawieszeniu. Należy uwzględnić, że ze względu na wysokość terenu niektóre drogi przejezdne są tylko z łańcuchami śnieżnymi i piaskiem. Najemca powinien podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności odpowiednie do wysokości nad poziomem morza w danym miejscu.

Obowiązek Najemcy

Najemca jest zobowiązany dbać o zarezerwowany obiekt i pozostawić go w nienaruszonym stanie. Odpowiada on za wszystkie osoby i zwierzęta, które razem z nim korzystają z obiektu.

Ogólne Warunki Pośrednictwa (OW Najemcy) Holiday Home AG

A) Ogólne Warunki Pośrednictwa

1. Holiday Home AG (zwany dalej "Pośrednikiem") pośredniczy w zawieraniu umów najmu i zakwaterowania (zwanych dalej umowami najmu) w imieniu i z pełnomocnictwem właścicieli domów, hotelarzy i podobnych przedsiębiorstw (zwanych dalej "Wynajmującymi"), którzy oferują wynajem obiektów wypoczynkowych. Holiday Home działa wyłącznie jako pośrednik. Pośrednik przejmuje informacje od odpowiednich właścicieli i najemców w imieniu i na rzecz drugiej strony. Wynajem odbywa się w imieniu i na rachunek Wynajmującego.

2. Przy rezerwacjach niewiążących i wiążących Wynajmujący reprezentowani są przez Pośrednika. Pośrednik został upoważniony przez Wynajmujących jako wyłączny pośrednik do przyjmowania i potwierdzania rezerwacji, dochodzenia i pobierania należnych płatności oraz opłat i kosztów odstąpienia od rezerwacji, a także do przyjmowania deklaracji w imieniu Wynajmującego.

3. Pośrednik ma obowiązek zapewnić prawidłowy przebieg procedury pośrednictwa. Wyposażenie i stan obiektu wynajmu odpowiada informacjom podanym przez Wynajmującego (opis obiektu) i zostało zarejestrowane, przetłumaczone i zaoferowane przez Pośrednika.

4. Do dokonywania rezerwacji u Pośrednika uprawnione są wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat, osoby prawne lub spółki handlowe.

5. Zawierając rezerwację, Najemca w sposób wiążący oferuje zawarcie umowy najmu z Wynajmującym i wyraźnie uznaje niniejsze Ogólne Warunki Pośrednictwa jako prawnie wiążące, również dla wszystkich osób zarejestrowanych przez Najemcę (integralna część umowy najmu). Od momentu dokonania rezerwacji obowiązują warunki odstąpienia od umowy zgodnie z punktem I).

6. Pośrednik i Wynajmujący mogą odmówić przyjęcia rezerwacji bez podania przyczyny lub też odrzucić przyjęte rezerwacje bez podania przyczyny.

B) Rezerwacje niewiążące i wiążące

1. Najemca ma możliwość zarezerwowania niewiążąco żądanego obiektu ustnie, pisemnie, e-mailem lub online. Wiążąca rezerwacja wymaga pisemnego zawiadomienia Pośrednika przez Najemcę (poprzez formularz rezerwacji online, e-mail lub listownie) oraz pisemnego potwierdzenia (e-mailem lub listownie) przekazanego Najemcy przez Pośrednika (potwierdzenie rezerwacji/rachunek).

2. Wiążące rezerwacje online otrzymują ważność poprzez pisemne potwierdzenie przekazane Najemcy przez Pośrednika (potwierdzenie rezerwacji/rachunek) poprzez e-mail lub listownie.

3. Potwierdzenie rezerwacji/rachunek następuje w ciągu 14 dni. W tym czasie Najemca jest związany z ofertą. Dopiero wraz z przesłaniem potwierdzenia rezerwacji/rachunku skutecznie dochodzi do umowy najmu.

4. Rezerwacja Najemcy dotyczy wszystkich osób i zwierząt korzystających z najmowanego obiektu, niezależnie od tego, czy są one wymienione w rezerwacji. Najemca jest odpowiedzialny za zobowiązania umowne wszystkich współpodróżnych.

5. Uzgodnienia dodatkowe i porozumienia muszą być sporządzone w formie pisemnej i są częścią umowy najmu tylko wtedy, gdy są zawarte w potwierdzeniu rezerwacji/rachunku.

6. Jeśli potwierdzenie rezerwacji/faktura odbiega od opisu obiektu, jest to nowa oferta Wynajmującego. W takim przypadku rezerwacja staje się wiążąca, jeżeli Najemca w terminie 10 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji/faktury oświadczy, że ją akceptuje lub w tym terminie dokona płatności. W przeciwnym razie oferta traci ważność bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

7. Każde przeniesienie umowy na osobę trzecią wymaga wyraźnego pisemnego potwierdzenia (potwierdzenie rezerwacji/faktura) od Pośrednika w imieniu Wynajmującego.

C) Ceny

1. Ceny najmu są podane w prezentacji obiektu. Cena najmu obejmuje świadczenia wskazane przez Wynajmującego oraz wszystkie prowizje związane z pośrednictwem, w tym prowizje Pośrednika.

2. Podane ceny obiektu nie zawierają opłat za prąd, gaz, wodę, pościel i sprzątanie końcowe, chyba że w opisie obiektu podano inaczej.

3. Koszty zależne od współpodróżnych takie jak wyżywienie i opłaty miejscowe, opłata za pośrednictwo, ewentualne składki na wybrane ubezpieczenie lub ewentualne opłaty (np. za dodatkowe obłożenie, zmiany w liczbie osób) oraz zależne od zużycia koszty dodatkowe, nie są wliczone w cenę najmu i będą naliczane oddzielnie.

4. Zniżki dla dzieci przysługują dzieciom, które nie przekroczą określonego wieku podczas całego pobytu. (Uwaga: do 12 lat to dzieci, które nie ukończyły jeszcze 12 roku życia). Małe dzieci zakwaterowane bezpłatnie nie mają prawa do własnego łóżka i wyżywienia.

5. W przypadku rezerwacji z częściowym wyżywieniem, pełnym wyżywieniem lub all inclusive, pierwszym posiłkiem w dniu przyjazdu jest kolacja, a ostatnim posiłkiem w dniu wyjazdu jest śniadanie.

6. Wynajmujący jest uprawniony do podwyższenia ceny najmu z uzasadnionych powodów (np. zmiany kursów walut, zmiany podatku od towarów i usług). Korekta ceny jest dopuszczalna do 21 dni przed datą rozpoczęcia najmu. Podwyżka ceny o więcej niż 10% uprawnia Najemcę do odstąpienia od umowy najmu w ciągu 10 dni bez wypłaty rekompesaty. Zalecamy najemcy w jego własnym interesie pisemne poświadczenie odstąpienia od umowy. W przeciwnym wypadku zmiana ceny traktowana jest za zaakceptowaną.

7. O cenie wynajmu decydują kwoty podane w potwierdzeniu rezerwacji/rachunku. W przypadku rozbieżności w okresie pomiędzy rezerwacją a potwierdzeniem rezerwacji/rachunkiem, zastosowanie mają regulacje zawarte w punkcie B 6.

D) Liczba osób i zakres świadczeń

1. Zakres świadczeń ustalony w umowie najmu wynika z opisu obiektu. Wyłączeniu ze świadczenia podlegają wszystkie okoliczności, które nie są bezpośrednio związane z obiektem lub usługami objętymi umową, w szczególności otoczenie obiektu, plaża i warunki lokalne miejscowości wypoczynkowej.

2. Najmowany lokal nie może być zamieszkiwany (nawet tymczasowo) przez większą liczbę osób (dorosłych, dzieci i niemowląt) niż określono w voucherze najmu. Wynajmujący może - według własnego uznania - odrzucić nadliczbowe osoby, przyjąć je za dodatkową opłatą jeśli zakwaterowanie jest możliwe, lub wydalić najemcę ze skutkiem natychmiastowym za naruszenie umowy najmu bez zwrotu czynszu. Jeżeli wiek towarzyszących dzieci nie jest określony, wynajmujący przyjmuje, że są to osoby pełnoletnie.

E) Płatności

1. Odpowiednie warunki płatności są ustalane indywidualnie dla każdej oferty i znajdują się również na potwierdzeniu rezerwacji/rachunku lub są widoczne w formularzu rezerwacji danego portalu rezerwacyjnego. Jeżeli nie stwierdzono tam niczego odmiennego, stosuje się następujące zasady:

Zaliczka w wysokości 25% ceny najmu, ale nie mniej niż 100 €, obowiązuje w momencie wysłania potwierdzenia rezerwacji/rachunku. Zaliczka może odpowiadać kwocie całkowitej ceny w specjalnych porach sezonu.

2. Płatności należy dokonać do terminu podanego w potwierdzeniu rezerwacji/rachunku (wpływ na konto) na podane konto w wymaganej walucie bez potrącania opłat i prowizji. Jeśli płatność dokonywana jest kartą kredytową, kwoty zostaną odpowiednio pobrane z karty kredytowej.

3. Jeżeli uzgodniono płatności „na miejscu”, należy je uiścić gotówką w określonej walucie w dniu rozpoczęcia najmu przed przekazaniem kluczy.

4. Opłatę za pośrednictwo, jak również składkę za ewentualne ubezpieczenie należy uiścić niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji/rachunku.

5. Jeśli wymagane płatności nie zostaną dokonane lub nie zostaną dokonane w całości w podanych terminach, Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego anulowania tej rezerwacji zgodnie z postanowieniami punktu J.

F) Voucher najmu

1. Po wpływie wszystkich płatności należnych przed rozpoczęciem okresu najmu zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji/rachunkiem (ale nie wcześniej niż 4 tygodnie przed przyjazdem ze względu na aktualność danych), Najemca otrzyma voucher najmu uprawniający go do korzystania z zarezerwowanego obiektu najmu. Przekazanie klucza do obiektu najmu następuje w miejscu wydawania kluczy po przekazaniu vouchera najmu.

2. Voucher najmu zawiera wszystkie niezbędne informacje o zarezerwowanym obiekcie, wynajmującym i przekazaniu kluczy/ zameldowaniu.

G) Obowiązek współpracy

1. Jeżeli przy przekazaniu najemca stwierdzi uszkodzenia w wynajmowanym lokalu lub jeżeli ma jakiekolwiek zastrzeżenia w związku z opisem lokalu, należy je niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu. Najemca jest zobowiązany do przeprowadzenia odpowiedniej kontroli na początku okresu najmu, tj. w momencie otrzymania wynajmowanego obiektu. Ponieważ takie rozbieżności mogą być również spowodowane błędem w usłudze pośrednictwa, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Pośrednika, aby dać mu możliwość naprawienia sytuacji w przypadku naruszenia jego obowiązków pośrednictwa. Pośrednik jednak wyraźnie nie jest stroną umowy najmu. Za dotrzymanie zobowiązań w tym zakresie odpowiadają wyłącznie Najemca i Wynajmujący.

2. W przypadku wad, które nie zostały usunięte przez Wynajmującego, zaleca się natychmiastowe uzgodnienie z Wynajmującym obniżki czynszu, przeprowadzenie tego i udokumentowanie na piśmie. Zgodnie ze stanowiskiem Wynajmującego, obniżka nie będzie skuteczna, jeżeli Najemca nie zawiadomi Wynajmującego o wadach na miejscu niezwłocznie po stwierdzeniu wady i nie zażąda jej usunięcia. W takim przypadku Najemca traci wszelkie roszczenia do obniżki wynikające z umowy najmu. Dochodzenie roszczeń po lub na koniec okresu wynajmu jest wykluczone. Agent nie ponosi za to odpowiedzialności.

3. W przypadku zaistnienia zakłóceń w świadczeniu usług, Najemca zobowiązany jest do współdziałania w ich usuwaniu, w szczególności do tolerowania oględzin nieruchomości przez Wynajmującego lub jego pełnomocnika oraz do minimalizowania szkód.

4. Przedmiot najmu oddany Najemcy do użytkowania powinien zostać przekazany Wynajmującemu przy wyjeździe w takim samym stanie, w jakim Najemca objął go w posiadanie. Wszelkie szkody powstałe w trakcie wynajmu należy niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu. Najemca zobowiązuje się traktować mieszkanie, inwentarz i wszelkie urządzenia komunalne z jak największą starannością i mieć wzgląd na sąsiadów.

H) Sprzątanie podstawowe i końcowe

1. Wynajmowany obiekt należy zwrócić właścicielowi w dniu wyjazdu w należycie posprzątanym stanie. Sprzątanie podstawowe oznacza, że nieruchomość ma być przekazana w stanie czystym, wymiecionym, z usunięciem całej żywności, umyciem naczyń, sprzętów i przyborów kuchennych oraz wyrzuceniem śmieci. Ponadto łazienki i toalety mają być oddane w stanie wizualnie czystym.

2. Sprzątanie podstawowe musi być przeprowadzane niezależnie od sprzątania końcowego przez Najemcę.

3. Następujące po nim sprzątanie końcowe przez Wynajmującego, które w zależności od opisu obiektu jest płatne oddzielnie lub wliczone w cenę najmu, odbywa się niezależnie od sprzątania podstawowego.

I) Odstąpienie od rezerwacji wiążacej przez Najemcę (anulacja)

1. Najemca może zrezygnować z rezerwacji w dowolnym momencie przed rozpoczęciem okresu najmu. Dla ważności oświadczenia o odstąpieniu od umowy wymagane jest (1) pisemne oświadczenie Najemcy przesłane drogą elektroniczną do Pośrednika lub listownie na adres Pośrednika oraz (2) późniejsze potwierdzenie odbioru przez Pośrednika, które jest przesyłane Najemcy drogą elektroniczną. O dacie odstąpienia decyduje data otrzymania przez Pośrednika jako przedstawiciela wynajmującego, oświadczenia o odstąpieniu od umowy - pod warunkiem, że spełnione są dwa wyżej wymienione wymogi ważności.

2. Obowiązujące warunki anulacji są zawsze wyświetlane podczas rezerwacji w formularzu rezerwacji odpowiedniego portalu rezerwacyjnego i uzgodnione podczas rezerwacji. Poniższe warunki obowiązują, jeśli w momencie rezerwacji nie uzgodniono innych warunków anulacji:

w przypadku odstąpienia przez Najemcę od rezerwacji lub gdy Najemca nie korzysta z najmowanego obiektu w całości lub w części z innych powodów – w tym z powodu działania siły wyższej – opłata za anulowanie rezerwacji uzależniona od czasu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy i niezależnie od ewentualnej szkody, wynosi:

  • od dnia rezerwacji do 42 dni przed rozpoczęciem okresu najmu 25% ceny najmu, ale co najmniej 100,- EUR

  • 42 do 28 dni przed rozpoczęciem okresu najmu 50% ceny najmu, ale co najmniej 100,- EUR

  • 28 do 14 dni przed rozpoczęciem okresu najmu 80% ceny najmu, ale co najmniej 100,- EUR

  • 14 do 3 dni przed rozpoczęciem okresu najmu 95% ceny najmu, ale co najmniej 100,- EUR

  • w razie późniejszej anulacji lub nieprzybycia/wcześniejszego opuszczenia obiektu 100% ceny najmu.

Ponadto Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wyżej wymienione kwoty ryczałtowe (np. uzasadnione odszkodowanie za dokonane ustalenia dotyczące najmu, utratę czynszu oraz inne wydatki i niedogodności).

J) Odstąpienie od umowy przez Wynajmującego

1. Wynajmujący w każdym momencie może odstąpić od umowy najmu po dokonaniu zwrotu wpłaconej sumy, gdy wypełnienie jej warunków stało się dla niego niemożliwe. W razie potrzeby, jeśli jest to możliwe, Wynajmujący oferuje inny obiekt. W przypadku zapewnienia równorzędnej lub lepszej oferty, umowę najmu uważa się za dotrzymaną.

2. Wynajmujący może odstąpić od umowy najmu bądź wypowiedzieć ją już po rozpoczęciu okresu najmu jeśli

  • Najemca uporczywie przeszkadza w wykonywaniu umowy mimo upomnienia,

  • Najemca zachowuje się tak dalece sprzecznie z umową, że uzasadnione jest natychmiastowe rozwiązanie umowy lub

  • Najemca nie dokonał płatności za najem lub nie dokonał zapłaty w całości pomimo upływu jej terminu.

W tych przypadkach do roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy stosuje się postanowienia punktu I niniejszych OWH.

K) Ograniczenie okresu przedawnienia i ograniczenie odpowiedzialności

1. Umowne roszczenia gwarancyjne Najemcy wobec Pośrednika ulegają przedawnieniu w ciągu jednego roku. Proces przedawnienia rozpoczyna się z dniem zakończenia określonego umową okresu najmu. Nie dotyczy to roszczeń odszkodowawczych wynikających z utraty życia, uszczerbku na ciele lub zdrowiu, które opierają się na niedbałym lub umyślnym naruszeniu obowiązków przez Pośrednika.

2. Najemca jest zabowiązany do dochodzenia swoich określonych umową roszczeń obec Pośrednika w ciągu jednego miesiąca po zakończeniu okresu najmu przewidzianego w umowie. Nie dotyczy to roszczeń odszkodowawczych wynikających z utraty życia, uszczerbku na ciele lub zdrowiu, które opierają się na niedbałym lub umyślnym naruszeniu obowiązków przez Pośrednika.

3. Odpowiedzialność Pośrednika z tytułu roszczeń umownych o odszkodowanie, które nie stanowią uszczerbku na zdrowiu, jest ograniczona do trzykrotności ceny najmu, pod warunkiem, że szkoda Najemcy nie została spowodowana umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

L) Opłaty za pośrednictwo i manipulacyjne

1. Agent pobiera opłatę za pośrednictwo w wysokości 19,00 EUR za każde skuteczne pośrednictwo (zawarcie umowy najmu).

2. Na życzenie Najemcy i po zatwierdzeniu przez Wynajmującego można uzgodnić odmienne warunki umowy (np. dodatkowe łóżeczko dziecięce, zmiana liczby osób, dodatkowe zwierzęta domowe, zmiana nazwisk, specjalne życzenia na miejscu itp.) Za ustalenia te zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 15,00 EUR za każdy dokument za dodatkowy nakład pracy związany z dopasowaniem umowy, potwierdzeniem zwrotnym, wystawieniem nowego rachunku oraz kalkulacją, organizacją, tłumaczeniem i dokumentacją, a także innymi czynnościami.

M) Właściwość miejscowa sądu

1. Sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wobec Holiday Home jest sąd w Zug, Szwajcaria.

Holiday Home AG
CH-6312 Steinhausen
Hinterbergstrasse 56
KRS UID: CHE-110.253.046 HR/MWST (Zug)

Zastrzeżone znaki towarowe „holiday home®“

Obowiązuje dla rezerwacji z datą rezerwacji po 31.01.2022 r.

Nasi konsultanci podróży są dla Ciebie osobiście

Doradca

Iwona Swierczek

Osiągalne telefonicznie pod adresem:

+48717166741

Lub za pośrednictwem wiadomości e -mail kontaktowej

service@holiday-home.org

Dostępne od

od poniedziałku do piątku
Od 8:00 do 20:00
Sobota
Od 9:00 do 18:00
dom wakacyjny wakacje z holidayhome.net

Łączymy ze sobą gości i gospodarzy. Osobiście. Uczciwie. Udane.

Już teraz pobierz aplikację holidayhome.net i zarządzaj wszystkimi celami podróży w jednym miejscu.

GP
GP