Ochrona danych

Ogólne informacje na temat przetwarzania danych przez Holiday Home AG

W ramach oferty Holiday Home i korzystania z witryn internetowych obsługiwanych przez Holiday Home, w szczególności z witryny www.holidayhome.net (w tym wszystkich witryn krajowych obsługiwanych przez Holiday Home), nie są gromadzone żadne dane osobowe, o ile nie przekażesz nam ich samodzielnie, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego lub nie podasz ich samodzielnie w ramach rejestracji konta użytkownika lub zamawiania newslettera.

W takich przypadkach podane przez Ciebie dane osobowe (np. adres e-mail, imię i nazwisko) będą wykorzystywane wyłącznie w celu z którym się zwróciłeś oferowanym przez Holiday Home (np. kontakt, newsletter, zawarcie umowy).

Holiday Home nie przekazuje danych osobowych dostarczonych przez Ciebie osobom trzecim, nie przekazuje ich poza Szwajcarię i przetwarza je tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych w Szwajcarii, chyba że wyraźnie wyrazisz zgodę na ich przekazanie. Jednoznacznie jednak wyrażasz zgodę na przekazywanie danych osobowych partnerom umowy w celu zawarcia umowy rezerwacji pobytu w obiekcie wakacyjnym. Podane przez Ciebie dane osobowe będą wykorzystywane w celach reklamowych lub marketingowych wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą.

Przechowywanie danych Klientów

Dane Klienta są przechowywane tak długo, jak Klient posiada konto użytkownika lub zamówił newsletter. Dane Klienta są usuwane w momencie usunięcia przez niego konta użytkownika lub wypisania się z newslettera. Nieaktywne konta użytkowników, tj. konta użytkowników, w których minęły 3 lata od ostatniego logowania Klienta, zostaną usunięte wraz z danymi Klienta po upływie tego okresu.

Bezpieczeństwo danych

Chronimy Twoje dane osobowe za pomocą odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa i przechowujemy je wyłącznie na bezpiecznych serwerach. Strona internetowa jest zabezpieczona przed utratą, zniszczeniem i manipulacją oraz przed dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem przez osoby nieuprawnione przy użyciu najnowocześniejszych środków. Szczególnie wrażliwe dane (np. dane dostępowe do konta profilu) są szyfrowane podczas przesyłania przez Internet (SSL).

Holiday Home nie gwarantuje jednak bezpieczeństwa Twojego hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie bezpiecznego hasła do swojego konta użytkownika, przechowywanie go w bezpiecznym miejscu i zmienianie go w regularnych odstępach czasu.

Konto użytkownika

Jeśli założysz konto użytkownika w Holiday Home, wprowadzone dane zostaną zapisane i przetworzone przez Holiday Home. Holiday Home wykorzystuje te dane wyłącznie w celu dostępu do funkcji na stronie internetowej oraz poprawy komfortu korzystania z witryny i całej oferty. Na przykład masz możliwość zapisywania i śledzenia ofert. W tym celu zapisywane są dane o Twoich procesach pracy. W szczególności zapisywane są wyszukiwane hasła, oferty oraz informacje techniczne o Państwa urządzeniu końcowym i przeglądarce. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji opisanych funkcji oraz w celach statystycznych. Nie są one przekazywane osobom trzecim. Jeśli wyrazisz na to wyraźną zgodę, będziemy Cię informować o nowych ofertach, które mogą Cię zainteresować. W każdej chwili możesz usunąć swoje konto użytkownika. Wszystkie dane zostaną usunięte. Nie dotyczy to danych, które musimy zachować ze względu na przepisy prawa oraz danych należących do rezerwacji.

Facebook Connect

Holiday Home oferuje również możliwość zalogowania się za pomocą istniejącego konta na Facebooku (Facebook Connect). Jeśli skorzystasz z tej opcji, Facebook przekaże nam tylko te informacje, które wyraźnie nam udostępniłeś. Dostęp do innych treści w profilu nie jest możliwy poprzez Facebook Connect. Przekazane dane są wykorzystywane do założenia nowego konta użytkownika w Holiday Home lub do połączenia go z istniejącym kontem użytkownika. W każdej chwili możesz usunąć link do swojego konta na Facebooku. Podczas korzystania z usługi Facebook Connect nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook dowie się, że wykorzystałeś swoje dane uwierzytelniające Holiday Home.

Newsletter

Holiday Home oferuje regularny newsletter za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby poinformować Cię o własnych ofertach lub ofertach stron trzecich. W tym celu Holiday Home wymaga podania ważnego adresu e-mail oraz zgody użytkownika na wysyłanie newslettera. Gromadzone są wyłącznie dane wymagane i wprowadzone w trakcie rejestracji. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać newslettera, mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania, korzystając z linku umieszczonego na końcu danego newslettera. Ponadto możesz sprzeciwić się wykorzystaniu swojego adresu e-mail, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany poniżej. Twój adres e-mail nie zostanie przekazany osobom trzecim.

Newsletter - Pomiar sukcesu

Newslettery zawierają tzw. "pixel", czyli plik o wielkości piksela, który jest pobierany z naszego serwera podczas otwierania newslettera lub, jeśli korzystamy z usług dostawcy usług mailingowych, z jego serwera. W ramach tego pobierania pobierane są wstępnie informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie, jak również adres IP i czas pobierania.

Informacje te są wykorzystywane do technicznego ulepszania usług w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe oraz ich zachowanie podczas czytania na podstawie ich lokalizacji wyszukiwania (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasów dostępu. Badania statystyczne obejmują również określenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i jakie linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te mogą być przyporządkowane do poszczególnych odbiorców newslettera. Nie jest jednak ani naszym celem, ani celem dostawcy usług mailingowych obserwowanie poszczególnych użytkowników. Oceny służą nam znacznie bardziej do rozpoznawania nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowywania do nich naszych treści lub wysyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

Oferty stron trzecich

Jeśli opuścisz bezpośrednią ofertę Holiday Home poprzez kliknięcie na ofertę oferenta domów wakacyjnych i zostaniesz przekierowany na stronę internetową osoby trzeciej lub ekran rezerwacji osoby trzeciej, Holiday Home nie ma wpływu na przestrzeganie przepisów o ochronie danych przez tego oferenta. Holiday Home nie zapyta jednak, nie zbierze, nie przechowa ani nie uzyska wiedzy o żadnych danych osobowych, które wprowadzisz na stronie internetowej osoby trzeciej, np. w ramach zapytania o rezerwację.

Ponadto treści stron trzecich, takie jak filmy z YouTube, mapy z Google Maps, kanały RSS lub grafika itp. z innych stron internetowych, mogą zostać włączone do oferty online Holiday Home. Wymaga to zawsze, aby dostawcy tych treści (zwani dalej "dostawcami zewnętrznymi") znali adres IP użytkownika. Bez adresu IP nie jest możliwe przesłanie treści do przeglądarki danego użytkownika i odpowiednie jej wyświetlenie. Holiday Home dokłada wszelkich starań, aby używać materiałów, których odpowiedni dostawcy używają adresu IP wyłącznie w celu udostępnienia tych treści. Holiday Home nie ma jednak wpływu na to, czy zewnętrzny dostawca przechowuje adres IP, np. w celach statystycznych. O ile nam wiadomo, poinformujemy o tym użytkowników.

Cookies

Ponadto, gdy korzystasz z oferty Holiday Home, w ramach oferty online na Twoim komputerze zapisywane są tak zwane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są tymczasowo przechowywane w pamięci głównej („sesyjny plik cookie”) lub trwale przechowywane na dysku twardym („stały plik cookie”). Umożliwiają rozpoznanie jako użytkownika strony internetowej, używanej przeglądarki, urządzenia dostępowego (np. komputera, tabletu, smartfona) itp. oraz służą uczynieniu strony internetowej przyjazną dla użytkownika, np. poprzez dostosowanie wyświetlacza do urządzenia dostępowego lub na podstawie poprzedniego Odwiedzanie strony internetowej, zgodnie z dotychczasowym użytkowaniem, w celu zaprojektowania treści związanych z użytkownikiem lub wyświetlenia treści związanych z użytkownikiem.

Analiza internetowa

Holiday Home analizuje różne parametry związane z korzystaniem ze strony internetowej w celu optymalizacji strony i jej oferty. Służą temu programy (narzędzia) wymienione Holiday Home przeprowadza analizę różnych parametrów związanych z korzystaniem z strony internetowej w celu optymalizacji strony i jej oferty. Odbywa się to za pomocą programów (narzędzi) wymienionych i opisanych poniżej.i opisane poniżej.

Menedżer tagów Google

Ta usługa umożliwia zarządzanie tagami witryny za pośrednictwem interfejsu. Menedżer narzędzi Google implementuje tylko tagi. Oznacza to: nie są używane żadne pliki cookie i nie są zapisywane żadne dane osobowe. Google Tool Manager uruchamia inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane. Jednak Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została przeprowadzona na poziomie domeny lub pliku cookie, będzie ona obowiązywać dla wszystkich tagów śledzących, o ile są one zaimplementowane za pomocą Menedżera tagów Google.

Więcej informacji na temat Menedżera tagów Google można znaleźć pod adresem:

Google Analytics i Google Analytics Remarketing

Te usługi analizy sieci są świadczone przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics i Google Analytics Remarketing również wykorzystują pliki cookie, które są przechowywane na Twoim komputerze w celu analizy korzystania z witryny.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Ponieważ Holiday Home aktywował anonimizację IP, Twój adres IP zostanie jednak uprzednio skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.

W imieniu Holiday Home Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics i Google Analytics Remarketing nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; Holiday Home zwraca jednak uwagę, że w takim przypadku możecie nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, na przykład za pomocą wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem Pobierz i zainstaluj w: Google Analytics Help

Korzystając z oferty Holiday Home na urządzeniach mobilnych, należy kliknąć link dezaktywować Google Analytics, aby zapobiec przyszłemu gromadzeniu danych przez Google Analytics i Google Analytics Remarketing w tej witrynie.

Google AdWords

Śledzenie konwersji jest wykorzystywane za pośrednictwem usługi Google AdWords do pomiaru skuteczności poszczególnych reklam, ofert i funkcji. Plik cookie jest do tego ustawiany, gdy tylko klikniesz na reklamę. Ten plik cookie nie służy do osobistej identyfikacji, ale ma na celu umożliwienie ustalenia, czy powracasz na stronę z konkretną ofertą w okresie ważności pliku cookie, który wynosi 30 dni. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie konwersji Google, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki.

DoubleClick

Usługa analizy DoubleClick jest również używana w połączeniu z Google AdWords. Gdy odwiedzasz witrynę i przeglądasz lub klikasz reklamę wyświetlaną przez witryny sieci reklamowej Google, w Twojej przeglądarce może zostać umieszczony plik cookie DoubleClick. Identyfikator pliku cookie DoubleClick przypisany do Twojej przeglądarki jest taki sam, jak ten, którego używasz podczas odwiedzania witryn internetowych korzystających z programów reklamowych DoubleClick. Jeśli Twoja przeglądarka ma już plik cookie DoubleClick, nie należy umieszczać kolejnych plików cookie DoubleClick

Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny oraz przetwarzanie tych danych przez Google, robiąc to na stronie Google Ads Settings w pozycji Rozszerzenie dezaktywacji DoubleClick Pobierz i zainstaluj dostępne wtyczki do przeglądarek.

Bing Ads

Technologie Bing Ads gromadzą i przechowują dane, na podstawie których tworzone są profile użytkowania przy użyciu pseudonimów. Jest to usługa świadczona przez Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA. Usługa ta umożliwia śledzenie działań użytkowników na naszej stronie internetowej, jeśli dotarli na naszą stronę za pośrednictwem reklam z Bing Ads. Jeśli wejdziesz na naszą stronę internetową za pośrednictwem takiej reklamy, plik cookie zostanie umieszczony na Twoim komputerze. Na naszej stronie internetowej zintegrowany jest tag Bing UET. Jest to fragment kodu, który w połączeniu z plikiem cookie służy do przechowywania pewnych informacji nieosobowych dotyczących sposobu korzystania z witryny. Obejmuje to między innymi długość pobytu w witrynie, do jakich obszarów witryny uzyskano dostęp i jakiej reklamy użytkownik użył, aby uzyskać dostęp do witryny. Informacje o Twojej tożsamości nie są rejestrowane.

Zebrane informacje są przesyłane na serwery Microsoft w USA i tam przechowywane przez maksymalnie 180 dni. Możesz zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny oraz przetwarzaniem tych danych, wyłączając ustawienie plików cookie. Może to ograniczyć funkcjonalność serwisu. Ponadto firma Microsoft może być w stanie śledzić zachowanie użytkownika na kilku urządzeniach elektronicznych użytkownika za pomocą tak zwanego śledzenia na wielu urządzeniach, dzięki czemu może wyświetlać spersonalizowane reklamy w witrynach i aplikacjach firmy Microsoft lub w nich. Możesz zrezygnować z tego zachowania na Microsoft Ad settings

Więcej informacji o usługach analitycznych Bing można znaleźć w witrynie Bing Ads . Więcej informacji na temat ochrony danych w firmach Microsoft i Bing można znaleźć w przepisach firmy Microsoft dotyczących ochrony danych Microsoft Privacy Statement

Facebook Custom Audience

Na naszej stronie zintegrowane są tagi remarketingowe sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Gdy odwiedzasz nasze strony, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka za pośrednictwem tagów remarketingowych. Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Dzięki temu Facebook może powiązać Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika. Uzyskane w ten sposób informacje możemy wykorzystać do wyświetlania reklam na Facebooku. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności Facebooka Facebook Privacy Center Jeśli nie chcesz, aby dane były zbierane przez Custom Audience, możesz dezaktywować Custom Audience tutaj Facebook Custom Audiences

Social-plug-ins

Holiday Home zapewnia różne wtyczki społecznościowe. Po kliknięciu jednego z przycisków następuje potencjalnie bezpośrednie połączenie z serwerem odpowiedniego dostawcy zewnętrznego.

Facebook

Gdy tylko wywołasz treść z wtyczką Facebooka, możliwe jest, że zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Zawartość wtyczki jest następnie przekazywana przez Facebook bezpośrednio do urządzenia końcowego użytkownika i integrowana przez niego z oprogramowaniem. Holiday Home nie udziela żadnej gwarancji na gromadzenie danych przez Facebook za pomocą wtyczki i prosi w tym względzie o zaczerpnięcie niezbędnych informacji z informacji o ochronie danych Facebooka: Facebook Privacy Center Wyloguj się z Facebooka przed skorzystaniem z naszej strony internetowej, jeśli nie chcesz, aby Facebook zbierał dane o Tobie za pośrednictwem naszej strony internetowej i łączył je z Twoimi danymi członkowskimi przechowywanymi na Facebooku.

Odwiedzającym nasze strony internetowe i oferty internetowe oferujemy również usługę Facebooka "Facebook Connect", która - podobnie jak wtyczki - również podlega warunkom użytkowania i przepisom o ochronie danych osobowych Facebooka. Dlatego też, jeśli rejestrujesz się u nas pod swoim kontem na Facebooku, zezwalasz na przekazywanie danych z twojego profilu na Facebooku oraz twoich publicznych danych na Facebooku do nas, podobnie jak odwrotnie, dane mogą być również przekazywane przez nas na twój profil na Facebooku. Dane, które nam przekazujesz, będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu rejestracji u nas.

Twitter

Holiday Home oferuje również możliwość udostępniania treści znalezionych na stronie internetowej, takich jak niektóre oferty, za pośrednictwem Twittera. Natychmiast po skorzystaniu z funkcji Twittera, gdy jesteś zalogowany do Twittera, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera. Holiday Home nie gwarantuje gromadzenia danych przez Twitter za pomocą wtyczki i prosi o zebranie niezbędnych informacji z informacji o ochronie danych: Twitter Privacy Policy

Instagram

Wtyczka sieci społecznościowej Instagram jest zintegrowana ze stronami Holiday Home. Wtyczkę tę można rozpoznać po „przycisku Instagram”. Jeśli użytkownik naciśnie przycisk „Instagram” na stronie Holiday Home, gdy jest zalogowany na swoim koncie na Instagramie, zawartość strony Holiday Home może zostać połączona z profilem lub kontem na Instagramie. Dzięki temu Instagram może przyporządkować wizytę na stronie Holiday Home do konta użytkownika danego użytkownika.

Holiday Home wyraźnie zaznacza, że Holiday Home jako dostawca własnych stron internetowych nie ma wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram. Użytkownik może dowiedzieć się o celu, zakresie i sposobie wykorzystania zbierania danych przez Instagram pod adresem Instagram Privacy Center

Jeśli użytkownik jest członkiem Instagramu lub zalogował się na Instagramie i nie chce, aby Instagram zbierał dane o użytkowniku podczas wywoływania stron internetowych Holiday Home i łączył je z danymi członkowskimi użytkownika przechowywanymi na Instagramie, użytkownik musi wylogować się z Instagramu przed odwiedzeniem stron internetowych Holiday Home.

Informacje i prawa klienta

Przysługuje Ci prawo do informacji o przechowywanych na Twój temat danych osobowych oraz prawo do sprostowania nieprawidłowych danych oraz ich zablokowania, usunięcia i przeniesienia w dowolnym momencie. W celu realizacji Państwa zamówienia na pośrednictwo w obsłudze klientów i kwaterach wakacyjnych, wszystkie dane mogą zostać przekazane partnerom umownym, którzy wchodzą we wszystkie prawa i obowiązki zgodnie z powyższymi warunkami i im podlegają.

Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych pryey Holiday Home ze skutkiem na przyszłość w całości lub w części.

Sprzeciw, prawo do informacji oraz dochodzenie innych praw klienta należy przesłać na adres:

datenschutz@holiday-home.org

lub pisemnie na adres:

Holiday Home AG, Hinterbergstrasse 56, CH-6312 Steinhausen, Szwajcaria.

Jeśli masz ogólne pytania lub sugestie dotyczące ochrony danych w Holiday Home lub prośby o informacje lub korektę, skorzystaj z podanych opcji kontaktu.

Holiday Home AG | Stan: 2021